Veća pouzdanost u radu sa Alfa Laval Compabloc

Bolja korisnička usluga i pouzdanije vreme rada su glavni razlozi zašto ruska naftna i gasna kompanija vrši zamenu postojećih izmenjivača toplote u kotlu za ponovno zagrevanje sa izmenjivačima toplote Alfa Laval kompablokovima

DATUM 2023-11-28

U rafineriji je postojao problem kod postojećih izmenjivača toplote od drugog dobavljača koji je prouzrokovan curenjem usled korozije. Inženjerski tim fabrike se obratio kompaniji Alfa Laval kako bi razgovarali o mogućem rešenju i doneli su odluku da se postojeći izmenjivači toplote zamene izmenjivačima Alfa Laval Compablocs. Plan je da se svake godine zamene 3–4 postojeća izmenjivača toplote sve dok se ne izvrši kompletna nadogradnja na svih 20 pozicija.

Izmenjivači toplote Alfa Laval Compabloc ugrađeni su u veliki broj komora za prethodno zagrevanje širom sveta i veoma su pogodni za rukovanje naftnim derivatima. Jedinstven dizajn ploče i zavarena konstrukcija osiguravaju da nema pukotina ili mrtvih tački na kojima može doći do stvaranja korozije.

Prilagođena merenja

Kupac je zahtevao da na novim izmenjivačima toplote mogu biti izvršena ista merenja kao i na postojećim kako bi se izbegli nepotrebni troškovi za promenu cevovoda i nosećih konstrukcija. Kompanija Alfa Laval je ispunila ove zahteve, omogućavajući kupcu veoma laku instalaciju novih jedinica.

Alfa Laval Compabloc heat exchanger

Kompaktan, sa potpuno zavarenom konstrukcijom, Compabloc izmjenjivač toplote dizajniran je za različite zadatke koji zahtevaju agresivne medijume, pritisak ili temperaturu.

Više o Compabloc 

Činjenice

Postrojenje

  • Rafinerija u zapadnom Sibiru

Izazov

  • Povećanje pouzdanosti rada izmenjivača toplote u kotlu za ponovno zagrevanje

Rešenje

  • Zamena postojećih izmenjivača toplote sa Alfa Laval Compablocs

Benefiti

  • Veća pouzdanost rada
  • Mnogo bolji pristup kvalifikovanoj usluzi

Oznake

Sve