HVAC (sistemi grejanja, ventilacije i klimatizacije)

Trošeći više od dve trećine svetske energije, naši gradovi igraju ključnu ulogu u borbi protiv klimatske krize. Značajan deo potrošnje energije u gradovima je za grejanje i hlađenje, što znači da je poboljšanje energetske efikasnosti najvažnije. Kompanija Alfa Laval ima skoro vek iskustva u prenosu toplote i povratu toplote i ima za cilj da postane ugljenično neutralna do 2030. godine. Dozvolite nam da budemo vaš partner u transformaciji u održivo sutra. Zajedno možemo da dekarbonizujemo svet.

HVAC and sustainable cities

Ključ održivih gradova

  • Fleksibilni, robusni i efikasni energetski sistemi omogućavaju prebacivanje između različitih izvora energije bez ikakvih prilagođavanja.
  • Izvori energije bez fosila koji nam omogućavaju da smanjimo ugljenični (CO2) otisak.
  • Toplotno efikasne zgrade sa smanjenim ugljeničnim otiskom koje štede energiju dok zadovoljavaju potrebe svojih stanara.
  • AHRI program sertifikacije treće strane nudi pouzdanu garanciju dizajna i performansi izmenjivača toplote u svim delovima energetskog sistema.

Energetska efikasnost za postizanje klimatskih ciljeva neto nultih emisija

Iako gradovi danas zauzimaju samo 3 procenta Zemljine površine, oni čine dve trećine globalne potrošnje energije i 70 procenata emisije ugljenika (CO2). Zato je kultivisanje energetski efikasnih gradova ključno za dekarbonizaciju budućnosti i stvaranje održivog sveta.

Grejanje i hlađenje predstavljaju neke od najvećih energetskih troškova u gradu, ali su ipak osnovne potrebe za sve pojedince. Budući da se većina energije koja se danas koristi za grejanje i hlađenje proizvodi iz fosilnih goriva, ovaj sektor zahteva hitnu akciju.

Sa skoro vekom iskustva u efikasnosti prenosa toplote i povratu toplote, Alfa Laval ima spremna rešenja. Naši kompaktni pločasti izmenjivači toplote koji štede energiju mogu koristiti različite izvore energije, uključujući obnovljive i reciklažne, da bi obezbedili ekonomično, energetski efikasno i komforno grejanje i hlađenje. Cilj nam je da do 2030. budemo ugljenično neutralni. Dozvolite nam da budemo vaš partner u energetskoj efikasnosti i čistoj energetskoj tranziciji.


Kontaktirajte nas   Kompanija Alfa Laval ugljenično neutralna 2030.

.

Fleksibilni i efikasni energetski sistemi

1. Daljinsko grejanje

Izmenjivači toplote su jedna od ključnih komponenti u sistemima daljinskog grejanja. Kompanija Alfa Laval je od samog početka veoma angažovana na obezbeđivanju najboljih izmenjivača toplote ovoj industriji. Naše dugogodišnje iskustvo nam takođe omogućava da pružimo jedinstvenu primenu znanja.

2. Daljinsko hlađenje

Kompanija Alfa Laval je bila predvodnik u razvoju pločastih izmenjivača toplote pogodnih za zahtevne uslove u instalacijama daljinskog hlađenja. Naši izmenjivači toplote se koriste širom sveta kako bi obezbedili ekonomično, energetski efikasno i komforno hlađenje.

Izvori energije bez fosila i povrat toplote

3. Povrat otpadne toplote

Povrat otpadne toplote i korišćenje suvišne industrijske i urbane toplote su od vitalnog značaja za održivo komforno grejanje. Kompanija Alfa Laval radi sa kupcima u širokom spektru industrija na rešenjima za korišćenje otpadne toplote na nove, produktivne i profitabilne načine. Naša tehnologija takođe omogućava ponovno korišćenje niskotemperaturne toplote pomoću toplotnih pumpi.

4. Geotermalno grejanje

Geotermalno grejanje koristi energiju iz unutrašnjosti zemlje. Ekološki je prihvatljivo jer omogućava smanjenje sagorevanja fosilnih goriva. Alfa Laval poseduje znanje o primeni i tehnologiju za efikasnu integraciju ovog izvora obnovljive energije u mreže daljinskog ili zajedničkog grejanja.

5. Solarno termalno grejanje

Solarno grejanje i koncentrisana solarna energija (CSP), zajedno sa termalnim skladištenjem, mogu da pomognu u obezbeđivanju budućih zaliha energije i isporuci sveže vode i toplote za različite namene. Alfa Laval nudi najsavremenije tehnologije koje su ključne za snabdevanje solarnom energijom, slatkom vodom i toplotom.

6. Industrijske toplotne pumpe

Toplotne pumpe su dizajnirane da proizvode toplotu bez ugljenika iz izvora toplote niske temperature i pretvaraju je u toplotu visoke vrednosti koja se može koristiti za sisteme grejanja za domaćinstva ili procesne industrije. Alfa Laval pločasti izmenjivači toplote su savršeni spoj za industrijske toplotne pumpe, kako bi omogućili toplotu bez ugljenika.

Energetski efikasne zgrade

7. Toplotno efikasne zgrade

Planiranje sistema grejanja ili hlađenja zgrade je složen zadatak. Alfa Laval nudi sveobuhvatan asortiman visokokvalitetnih izmenjivača toplote i veliko iskustvo stečeno na brojnim završenim projektima širom sveta.

8. Toplotno efikasna rešenja za bazene, banje i saune i staklenike

Alfa Laval obezbeđuje kompaktne pločaste izmenjivače toplote koji štede energiju, koji mogu da održavaju skoro konstantnu temperaturu vode u bazenima tokom cele godine i stvaraju vrednost od niskotemperaturnog otpada za grejanje staklenika.

9. Efikasna klimatizacija

Što se tiče klimatizacije, energetska efikasnost, zajedno sa zahtevima za novim rashladnim sredstvima sa niskim GWP (potencijal globalnog zagrevanja), je od suštinskog značaja. Kompanija Alfa Laval blisko sarađuje sa kupcima kako bi ubrzala razvoj i bila u mogućnosti da ponudi pločaste izmenjivače toplote koji su dizajnirani da ispune nove propise o primeni.

10. Toplotne pumpe

Svake godine Alfa Laval snabdeva tržište toplotnih pumpi stotinama hiljada izmenjivača toplote visokih performansi i vrhunskog kvaliteta. Svet grejanja prolazi kroz dramatičnu transformaciju, sa sve većom potražnjom za izmenjivačima toplote optimizovanim za upotrebu sa toplotnim pumpama, uključujući najnoviju inovaciju Alfa Lavala.

Svetionik energetski efikasnog povrata otpadne toplote

Povrat industrijske otpadne toplote pomoću izmenjivača toplote i njeno korišćenje za daljinsko grejanje je jedan od najefikasnijih načina za poboljšanje energetske efikasnosti na globalnom nivou. Aurubis Grupa je uzela ovaj pristup da poboljša održivost u jednoj od svojih topionica.

HVAC-sustainable-city-case

AHRI izmenjivači toplote sa sertifikatom o performansama za pouzdane termalne performanse

Sertifikacija Instituta za klimatizaciju, grejanje i hlađenje (AHRI) je jedina globalna verifikacija termalnih performansi treće strane, koja vam daje nezavisnu garanciju da će vaš pločasti izmenjivač toplote raditi u skladu sa objavljenim ocenama proizvođača. Alfa Laval nudi AHRI sertifikovane pločaste izmenjivače toplote sa zaptivačima, lemljene pločaste izmenjivače toplote i pločaste izmenjivače toplote vezane fuzijom.

HVAC-sustainable-city-AHRI

Konsultant? Integrator sistema?

Da li ste konsultant? Pogledajte ovde! Uz stručnost iz decenijskog iskustva u razmeni toplote, Alfa Laval nudi znalačke resurse za današnje izazove grejanja i hlađenja. Otkrijte odgovore na složena pitanja o svemu, od energetske efikasnosti do prirodnih rashladnih sredstava, zajedno sa korisnim alatima koji olakšavaju pronalaženje prave tehnologije za vašu primenu.

heating cooling-hub-vignette-2021

Pametan izbor!

Prestanite sa pretragom na veb sajtovima ili u katalozima koja oduzima vreme! Pravi izmenjivač toplote za vašu specifičnu primenu sada se može pronaći brže nego ikada ranije - uz novi Alfa Laval Vodič za proizvode.

Alfa Laval Heating and Cooling Hub Quick selection

Energy Hunter (Lovac na energiju) – Održiva rešenja u potrazi za otpadnom energijom

Da bismo poboljšali energetsku efikasnost, svi mi moramo da ulovimo i smanjimo otpadnu energiju. Alfa Laval ima tehnologiju, stručnost i uslugu da vašu efikasnost prenosa toplote dovede do najviše tačke. Koristite naš novi alat da biste izračunali koliko danas možete da uštedite.

energy hunter screen view
.

Kontaktirajte nas

Vaši podaci se čuvaju i obrađuju u skladu sa našom politikom privatnosti i zaštite podataka.