Alfa Laval politika privatnosti

Alfa Laval politika privatnosti

Kompanija Alfa Laval veruje da vaši lični podaci pripadaju vama. Cilj nam je da uvek poštujemo i obrađujemo vaše lične podatke sa dužnom pažnjom. Budite uvereni da se vaša privatnost poštuje kada posećujete naše internet stranice.

Svrha ove politike je da vas upozna sa vrstama podataka o ličnosti koje sakupljamo kada koristite Alfa Laval internet stranice i sa koracima koje preduzimamo za zaštitu i čuvanje vaših podataka o ličnosti.

Politika i njena načela se odnose na podatke o ličnosti koji omogućavaju identifikaciju koje od vas tražimo, odnosno koje nam vi dajete. Pod tim podrazumemo podatke koji vas neposredno ili posredno identifikuju, kao što je vaše ime, fizička adresa, adresa elektronske pošte, IP adresa ili drugi kontakt podaci.

Cilj nam je da obrađujemo podatke o ličnosti koji su adekvatni, relevantni i u granicama svrhe za koju se sakupljaju. Verujemo u transparentno iznošenje vrsta ličnih podataka i razloga sakupljanja podataka. Sakupljano i obrađujemo samo podatke o ličnosti kada za to postoji zakonski osnov i u skladu sa zakonima o zaštiti podataka o ličnosti.

Na zahtev, kompanija Alfa Laval će vam dostaviti dodatne informacije o obradi i zaštiti vaših podataka o ličnosti prilikom posećivanja internet stranica ili kada komunicirate sa nama putem drugih kanala. Pogledajte kontakt informacije u nastavku.

Sakupljanje podataka o ličnosti

Nadamo se da će vam sledeće informacije pomoći da donesete informisanu odluku o deljenju podataka o ličnosti sa nama. Uvek slobodno možete da odlučite da li želite da pružite svoje podatke o ličnosti ili ne.

Samo posećivanje naše internet stranice

Za pristupanje i pretraživanje naše internet stranice i drugih usluga nisu nam potrebni podaci o ličnosti koji omogućavaju identifikaciju. Moguće je da sakupljamo ograničenu količinu podataka koji omogućavaju identifikaciju, a koji se ne odnose na ličnost, a koje vaš pretraživač dostavlja svaki put kada pristupite internet stranici. Na primer, vaša IP adresa, jezik pretraživača, podaci o geografskoj lokaciji, datum i vreme i kolačići. Podatke koji se ne odnose na ličnost koristimo za bolje razumevanje korisničkog iskustva i interakcije sa stranicom, kao i da bismo unapredili našu ponudu i usluge. Našu politiku upotrebe kolačića možete pročitati ovde: www.alfalaval.com/legal/cookies-policy

Pravljenje naloga

Pružamo i usluge za koje je potrebno da registrujete lični nalog. Da biste registrovali nalog, potrebne su nam određeni podaci koji omogućavaju identifikaciju, koje koristimo za pravljenje naloga i za pružanje usluga koje zatražite. Ovi podaci o ličnosti koji omogućavaju identifikaciju će se koristiti samo za određenu namenu za koju su i sakupljani.

Prijavljivanje za posao putem interneta

Kada god zatražimo vaše podatke o ličnosti koji omogućavaju identifikaciju, obavestićemo vas o vrsti podataka koje sakupljamo i o tome kako ih koristimo. Ako se prijavljujete za posao putem interneta, uglavnom ćemo vaše podatke iskoristiti za obradu prijave.

Povezivanje za poslovne korisnike

Kada zatražite bilten, marketinške i promotivne materijale, opšte informacije ili se povežete sa nama putem interneta, možemo (zavisno od vrste kontakta koju tražite) sakupljati sledeće podatke o ličnosti koji omogućavaju identifikaciju, na primer:

 • Kontakt podaci (imejl, adresa telefon, profesionalna titula ili pozicija), ime kompanije, pol i izabrani jezik;
 • Događaj, sastanak (uključujući povratne informacije o sadržaju i uslugama na događajima kojima ste prisustvovali u formi ankete), putne informacije;
 • Pri povezivanju preko društvenih platformi možemo sakupljati i informacije koje dostavljate ili postavljate odnosno preuzimate sa naših Servisa.
 • Možemo sakupljati i vašu preciznu lokaciju u realnom vremenu putem "beacon" tehnologije, GPS, predajnika za mobilne telefone, signala bežičnog interneta, odnosno budućih tehnologija.
 • Možemo posmatrati koliko često koristite aplikaciju i gde ste je preuzeli.

Možemo takođe sakupljati podatke od poslovnih partnera, od trećih strana koje vas zastupaju i sa drugih platformi koje pomažu sa pružanjem usluga. Na primer, možemo da dobijamo podatke o sastanku od registratora događaja.

Podatke o ličnosti koji omogućavaju identifikaciju koristimo kako bismo vam pružili tražene usluge i slali vam relevantne marketinške i promotivne materijale, kao i pozivnice za događaje i seminare, ponudili proizvode i usluge, održali kontakt i poslali vam vesti, nove informacije i druge poslovne informacije koje mogu biti relevantne za vas.

U svakom trenutku možete da izbrišete vaše podatke o ličnosti koji omogućavaju identifikaciju. Obratite se dataprivacy@alfalaval.com

Alfa Laval je odgovorna kao rukovalac podataka

Alfa Laval Corporate AB, sa sedištem u Lundu, Švedska, je rukovalac podacima o ličnosti koji su sakupljeni preko naše internet stranice, a koje ste nam dostavili. Uvek se trudimo da postupamo u skladu sa Opštom uredbom o zaštiti podataka o ličnosti i drugim važećim zakonima o privatnosti podataka o ličnosti. Ako imate primedbe u vezi sa načinom na koji rukujemo podacima o ličnosti koji omogućavaju identifikaciju, a koje ne možete da razrešite neposredno sa nama, obratite se švedskom organu za zaštitu podataka o ličnosti na datainspektionen@datainspektionen.se

Pravni osnov za sakupljanje i obradu podataka o ličnosti.

Zavisno od toga koju uslugu tražite od nas, obrađujemo samo vaše podatke o ličnosti koji omogućavaju identifikaciju kada za to postoji pravni osnov. Kada nam je potrebna vaša saglasnost za sakupljanje i obradu vaših podataka o ličnosti, obrazac zahteva će biti dostavljen na jasan, specifičan i konkretan način.

Ako smo zatražili vašu saglasnost, u svakom trenutku možete da povučete saglasnost tako što ćete nam se obratiti, a mi ćemo prestati sa upotrebom ili obradom vaših podataka o ličnosti koji omogućavaju identifikaciju.

Deljenje podataka

Opšte pravilo je da kompanija Alfa Laval nikada ne pozajmljuje niti prodaje vaše podatke o ličnosti koji omogućavaju identifikaciju drugim kompanijama ili fizičkim licima bez vaše saglasnosti. Te podatke možemo deliti u nekim od sledećih okolnosti:

 • Uz vašu saglasnost.
 • Pravnim ili fizičkim licima od poverenja isključivo za potrebe obrade vašeg zahteva u naše ime. Kada do toga dođe, te strane su obavezane sporazumom prema kom se od njih zahteva da obrađuju podatke samo prema našim instrukcijama i u skladu sa Politikom privatnosti, odnosno uz primenu odgovarajućih mera za zaštitu poverljivosti i bezbednosti.
 • Kada je to od nas zahtevano zakonom ili u dobroj veri verujemo da je pristup, čuvanje ili obelodanjivanje tih podataka razumno neophodno za zaštitu prava, imovine ili bezbednosti kompanije Alfa Laval, njenih korisnika ili javnosti.

Možemo da čuvamo i obrađujemo podatke o ličnosti sakupljene na našoj stranici u bilo kojoj zemlji u kojoj kompanija Alfa Laval ili naši provajderi imaju prostorije. Korišćenjem naših usluga dajete saglasnost za prenos vaših podataka između tih prostorija, uključujući i lokacije u drugim zemljama.

Deljenje podataka o nalogu

Kada napravite nalog na našoj stranici, možemo da delimo informacije date u okviru naloga između naših servisa, odnosno distributera i partnera da bismo vam pružili besprekorno iskustvo i unapredili kvalitet naših usluga. Podatke o nalogu nećemo obelodanjivati drugim licima ili nepovezanim kompanijama, osim u određenim okolnostima koje su opisane u Politici ili uz vašu saglasnost.

Vaše podatke delimo samo sa podatkovnim platformama i pružaocima usluga u oblaku koji pružaju usluge u naše ime. Podatke delimo sa kompanijama koje nam pomažu u vršenju naših Usluga. Neki prodavci se ne nalaze u zemlji u kojoj živite. Podatke možemo deliti i sa pružaocima analitičkih usluga i usluga pretraživača koji deluju u naše ime.

Mere bezbednosti

Cilj nam je da sprovedemo odgovarajuće tehničke i organizacione mere da zaštitimo vaše podatke o ličnosti od slučajnog ili nezakonitog uništavanja, slučajnog gubitka ili izmene, neovlašćenog obelodanjivanja ili pristupa, kao i od drugih oblika nezakonite obrade. Cilj nam je da obezbedimo da nivo bezbednosti i mere koje su primenjene za zaštitu vaših podataka o ličnosti budu odgovarajući za rizike koji proizilaze iz prirode ili upotrebe vaših podataka o ličnosti.

Pristup podacima o ličnosti je ograničen samo na naše zaposlene i dobavljače kojima su ti podaci potrebni da bi mogli da ih obrade u naše ime i koji su ugovorima obavezani da osiguraju bezbednost i poverljivost podataka.

Ažuriranje vaših podatka

Kada obrađujemo vaše podatke o ličnosti cilj nam je da obezbedimo njihovu tačnosti i ažuriranost. Trudimo se da izbrišemo ili ispravimo podatke o ličnosti koji su netačni ili nepotpuni. Ako vam je potrebno da ažurirate ili ispravite svoje podatke o ličnosti koji omogućavaju identifikaciju, pošaljite zahtev u formi obrasca zahteva i obezbedićemo vam mehanizam za ažuriranje i ispravku podataka o ličnosti koji omogućavaju identifikaciju

Zadržavanje

Vaše podatke o ličnosti zadržavamo samo onoliko koliko je neophodno da se ispuni svrha opisana u ovoj politici ili svrha sa kojom ste upoznati. Vaše podatke zadržavamo onoliko koliko je dozvoljeno važećim pravnim osnovima, nakon čega se brišu.

Ako pravni osnov zavisi od vaše saglasnosti u bilo kom trenutku možete da je povučete. Kada iskoristite svoje pravo na povlačenje saglasnosti, možemo biti u obavezi da vaše podatke o ličnosti koji omogućavaju identifikaciju tokom propisanog perioda sačuvamo kako bismo ispunili svoje zakonske obaveze i zaštitili se od pravnih sporova koji mogu nastati pod određenim okolnostima.

Veze sa stranicama trećih strana

Usluge mogu da sadrže veze ka internet stranicama čija se praksa o privatnosti razlikuje od naše. Takve spoljne internet stranice mogu postavljati svoje kolačiće na vaš računar, sakupljati podatke ili tražiti podatke o ličnosti. Ako dostavite podatke o ličnosti tim internet stranicama, na vaše podatke se primenjuje njihova politika o privatnosti. Kompanija Alfa Laval nema kontrolu niti preuzima odgovornost za te internet stranice i savetujemo vas da pažljivo pročitate politiku privatnosti svake internet stranice koju posećujete.

Vaša prava kao fizičkog lica prema ovoj Politici

Budući da obrađujemo vaše podatke o ličnosti pod određenim okolnostima imate određena prava.

Što se tiče vaših podataka o ličnosti možete da zatražite:

 • Pristup vašim podacima o ličnosti (zahtev za pristup lica na koje se podaci odnose)
 • Ispravka vaših podataka o ličnosti
 • Brisanje vaših podataka o ličnosti
 • Ograničavanje obrade vaših podataka o ličnosti
 • Pravo na prigovor u vezi obrade vaših podataka o ličnosti
 • Povlačenje saglasnosti

Svi zahtevi se dostavljaju elektronski u formi obrasca zahteva uključujući i informacije kao što su ime, imejl adresa itd. koje su neophodne za potvrđivanje vašeg identiteta. Kada je važećim zakonom predviđena administrativna naknada za obradu zahteva (uključujući neozbiljne ili preterane zahteve), kompanija Alfa Laval može naplatiti tu naknadu.

Svi važeći zahtevi se rešavaju brzo i propisno i odgovorićemo na engleskom u roku od 30 dana od dana dobijanja zahteva.

Ako je vaš zahtev odbijen iz navedenih razloga, možete da podnesete žalbu lokalnom organu zaduženom za zaštitu podataka o ličnosti sa nadležnošću u mestu gde je pružena usluga.

Izmene ovog obaveštenja

Kompanija Alfa Laval zadržava pravo na izmenu ove politike s vremena na vreme. Očekujemo da će izmene uglavnom biti manje, ali može doći i do značajnijih izmena. Podaci o poslednjoj izmeni su navedeni na kraju dokumenta.

Izmene ćemo objaviti na ovoj stranici i obaveštenje će biti upadljivije, ako je reč o značajnijim izmenama. Verzija će uvek biti navedena na vrhu strane. Prethodnim verzijama politike privatnosti se može pristupiti u arhivi gde se čuvaju.

Kontakt

Ako imate dodatna pitanja ili želite da iskoristite svoja prava, slobodno nam se obratite na dataprivacy@alfalaval.com

Verzija

Politika je objavljena 7. maja 2018. godine.