Koliko će trajati vaše zaptivke?

Koristeći zaštićeni Alfa Laval GPredict™ alat, naši servisni savetnici mogu vam dati pouzdanu procenu očekivanog veka trajanja vaših zaptivki. Alat se oslanja na precizne proračune zasnovane na vašoj konkretnoj opremi i relevantnim detaljima primene, uključujući temperaturu, materijal zaptivki, da li koristite lepljene ili nelepljene zaptivke i koliko često otvarate svoju jedinicu tokom godišnjeg rada. Uz to, možete planirati remont vaših ploča, jer uvek znate kada je vreme za ponovno zaptivanje dosta unapred. Iskoristite prednosti GPredict™ sa prilagođenim predviđanjem za zaptivke na osnovu vaše instalacije* tako što ćete nas kontaktirati danas.

Lepljena zaptivka?*
0 10

Contact information

Ove informacije se čuvaju i obrađuju u skladu sa našom politikom privatnosti.