SX UltraPure

Alfa Laval SX UltraPure je Alfa Laval-ova rotiraciono-klipna pumpa posebno dizajnirana za pažljiv transport procesnih tečnosti u primenama visoke čistoće u farmaceutskoj i biotehnološkoj industriji.

SX UltraPure 640x360 primary image

Otkrijte Alfa Laval UltraPure

Predstavljamo SX UltraPure, dizajniran posebno za efikasan transport osetljivih tečnosti.

Osetljivost - najbolji izbor za transport

Sa geometrijom višestrukog rotora Alfa Laval SX UltraPures pumpa osigurava niske pulsacije i lagano pumpanje. Ovo je čini najboljim izborom za prenos osetljivih proizvoda kao što su krv, plazma i žive kulture koje zahtevaju nežno rukovanje kako bi se minimiziralo smicanje i sprečilo oštećenje proizvoda. Ova pumpa koju je odobrio EHEDG je dizajnirana za čišćenje i sterilizaciju na mestu.

Performanse - zaštita kvaliteta krajnjeg proizvoda

Niska pulsacija, nisko smicanje i niske karakteristike buke, uz obezbeđivanje efikasnog prenosa tečnosti, zaštitni su znakovi za Alfa Laval SX UltraPure pumpu koja obezbeđuje ponovljivost procesa i povećava kvalitet proizvoda i prinos. Ovaj visok nivo performansi je postignut kroz detaljno razumevanje protoka i tačne geometrije rotora i kućišta rotora. Za ovo Alfa Laval koristi Računarsku dinamiku fluida (Computational Fluid Dinamics-CFD).

Povećana bezbednost potrošača

Alfa Laval SX UltraPure rotaciono-klipne pumpe su dizajnirane sa karakteristikama koje maksimiziraju performanse i minimiziraju rizik od kontaminacije. Ovo uključuje niskoprofilnu maticu rotora, higijenske mehaničke zaptivke sa prednjim opterećenjem, definisano zaptivanje prednjeg poklopca kompresije, elastomere USP klase VI, potpuno drenažnu glavu pumpe sa uglom pada od 3°, poboljšane završne obrade i menjač od nerđajućeg čelika bez boje. Pored toga, navlažene komponente imaju punu 3.1 sledljivost i transparentnost proizvodnje sa K-Doc paketom dokumentacije zasnovanim na GDP-u (Dobra dokumentovana praksa) koji osigurava bezbednost potrošača.

Jednostavno čišćenje, dokazana pouzdanost

Dizajnirana za maksimalnu mogućnost čišćenja i lakog pristupa, Alfa Laval SX UltraPure pumpa je robusno, pouzdano rešenje sa malim troškovima održavanja. Alfa Laval proizvodi sve delove pumpe, uključujući kućište rotora i rotore visoke preciznosti. Ovo olakšava održavanje i garantuje potpunu zamenljivost rezervnih delova rotora.

Za pouzdan rad i manje održavanje, robusna konstrukcija menjača od nerđajućeg čelika dolazi sa osovinama za teške uslove rada, sklopovima za zaključavanje obrtnog momenta i konusnim valjkastim ležajevima.

Univerzalni dizajn menjača obezbeđuje fleksibilnost montaže pumpi sa ulaznim i izlaznim otvorima u vertikalnom ili horizontalnom položaju.

Globalna pokrivenost sa lokalnim prisustvom

Dostupne u 14 različitih modela, Alfa Laval SX UltraPure rotacione pumpe su sposobne da podnesu širok spektar zahteva za viskozitetom i temperaturom, protokom do 115 m3/h, pritiscima do 15 bara i temperaturama do 150°C. Dostupan je širok spektar zaptivki kako bi se osiguralo da je pravo zaptivanje odabrano za specifičnu primenu. Standardizovano za jednostavnu specifikaciju, dostupno globalno i podržano lokalno, obezbeđujući ponovljivost procesa i produženo vreme rada.

Sertifikacija, specifikacija i standardi

Sve Alfa Laval SX UltraPure rotacione pumpe se isporučuju sa Q-Doc paketom dokumentacije za pomoć u kvalifikaciji, validaciji i kontroli promena. Oni su u skladu sa EHEDG, 3.1 i FDA higijenskim standardima i imaju ATEX odobrenje za upotrebu u eksplozivnim okruženjima. Za više informacija pogledajte priloženu dokumentaciju.

Prednosti proizvoda

  • Osetljivost
  • Performansa
  • Sigurnost potrošača
  • Mogućnost čišćenja
  • Pouzdanost

Tražite dokumntaciju o vašoj Alfa Laval UltraPure pumi?

Sve Alfa Laval UltraPure pumpe se isporučuju sa Alfa Laval Q-doc, sveobuhvatnim paketom dokumentacije koji sadrži potpun pregled lanca proizvodnje, od sirovine do isporučene opreme, a kako bi se olakšala validacija, kvalifikacija i kontrola promena.  

 Qdoc validaton

Katalog proizvoda

Najnovija verzija kataloga "Blizu ruke"

Pronađite svoj proizvod Alfa Laval koji Vam treba

 

 

Kako radi

SX UltraPure konstrukcija

Alfa Laval rotaciono-krilne pumpe su konvencionalne pumpe sa pozitivnim pomeranjem sa kućištem rotora, poklopcem kućišta rotora, rotorima, navrtkama rotora, vratilima, menjačem, zaptivkama vratila i elastomerima. Pumpe rade bez unutrašnjih delova u glavi pumpe.

SX UltraPure se može isporučiti ili kao pumpa sa golim vratilom ili montiran na osnovnu ploču zajedno sa spojnicom, štitnikom, motorom zupčanika i omotačem za jednostavnu instalaciju.

Standardni materijali za izradu su nerđajući čelik 316L za sve vlažne delove i čelični menjač bez boje. Ostali materijali su dostupni na zahtev. Pored toga, Alfa Laval proizvodi sve delove pumpe, uključujući kućište rotora i rotore visoke preciznosti. Ovo olakšava održavanje i garantuje potpunu zamenljivost rezervnih delova rotora.

Princip rada

Zupčanik u reduktoru pumpe pokreće rotore i obezbeđuje tačnu sinhronizaciju ili tajming rotora. Pogonski sistem koji se okreće suprotno rotaciji ima dva rotora koji se okreću u suprotnim smerovima unutar glave pumpe. Tečnost se prenosi kroz pumpu u šupljinama koje se formiraju između prostora rotora i unutrašnjosti kućišta rotora.

 

Lako praćenje stanja higijenskih pumpi

Alfa Laval CM prati radno stanje rotirajuće opreme, kao što su pumpe

Analytics Monitor

Deset najboljih saveta: rotaciono krilne pumpe

Animacije

Posetite sajt animacija i pogledajte unutar proizvoda da biste videli i razumeli kako funkcioniše.

Pogledajte animacije 

CAD portal

Preuzmite modele proizvoda u formatima Neutral ili Native CAD datoteka. Takođe je moguće preuzeti 3D PDF datoteke.

Pogledajte u CAD portal 

.

NEAR vesti

Da biste bili informisani o važnim pitanjima održivosti i mogućnostima u vašoj industriji i procesima.

Saznajte više

Tehnički članci (eng)