Dekanteri

Alfa Laval dekanterske centrifuge vam pomažu u razdvajanju čvrstih materija i tečnosti u okviru jednog kontinuiranog procesa. Istaknite se od konkurencije separacijom visokog učinka koja rezultira ekstrahovanim/raščišćenim proizvodima odličnog kvaliteta i veće komercijalne vrednosti. Napravite razliku dok obnavljate dragocene sirovine, smanjujete potrošnju energije i smanjujete ugljenični otisak i troškove upravljanja otpadom pomoću naših industrijskih dekanterskih centrifuga i usluga.

Alfa-Laval-Decanter-Centrifuge

Napravite razliku u svom poslovanju i okruženju:

  • Separacija visokog učinka, što rezultira proizvodima visoke vrednosti i niskim troškovima upravljanja otpadom
  • Niska potrošnja energije i ugljenični otisak
  • Niski troškovi održavanja zahvaljujući kontinuiranom radu, visokokvalitetnim mašinskim materijalima, "pametnom" dizajnu i preventivnim uslugama
  • Nizak odnos troškova kapitala/kapaciteta

Odvajanje čvrstog i tečnog je uobičajen proizvodni proces i Alfa Laval ima više od 60 godina iskustva u korišćenju dekanterskih centrifuga kako bi se ispunio ovaj zahtev u različitim oblastima. Zajedno sa našim industrijskim znanjem i iskustvom u specijalističkim procesima širom sveta, Alfa Laval može da zadovolji vaše potrebe za svaku pojedinačnu primenu i instalaciju.

Naručite rezervne delove odmah!

Ove informacije se čuvaju i obrađuju u skladu sa našom politikom privatnosti.

.

Tehnologija

 

Odvajanje čvrstog i tečnog - Inovacija pomoću centrifugalne sile

Odvajanje čvrstih materija od tečnosti igra ključnu ulogu u mnogim industrijskim procesima. Tradicionalno, mnoge kompanije koriste prečistač ili taložnik, u kome čestice, sediment i čvrste materije postepeno padaju na dno usled sile gravitacije. Međutim, takvo prečišćšavanje je izuzetno spor proces sa ne tako kontrolisanim rezultatima.

Da bi se proces ubrzao, rad dekanterske centrifuge koristi centrifugalnu silu – efekat može biti i do 4000 puta veći u poređenju sa upotrebom gravitacionih sila. Odvajanje čvrstog i tečnog takođe se može lako kontrolisati podešavanjem brzine rotacije.

Decanter centrifuge
.

Kako funkcioniše dekanterska centrifuga?

Šta se dešava tokom separacije čvrstog i tečnog pomoću naše dekanterske centrifuge? Podložne centrifugalnim silama, gušće čvrste čestice se pritiskaju ka spolja na rotirajući zid posude, dok manje gusta tečna faza formira koncentrični unutrašnji sloj u dekanterskoj centrifugi. Različite brane pločese koriste za promenu dubine tečnosti – takozvanog jezerceta – po potrebi. Talog formiran od čvrstih čestica kontinuirano se uklanja pomoću vijčanog transportera, koji se okreće različitom brzinom od posude. Kao rezultat toga, čvrste materije postepeno „izranjaju“ iz jezerceta i penju se na koničnu „plažu“.

Centrifugalna sila sabija čvrste materije i izbacuje višak tečnosti. Osušene čvrste materije se zatim ispuštaju iz posude. Pročišćena tečna faza ili faze prelivaju brane ploče koje se nalaze na suprotnom kraju posude. Pregrade unutar kućišta centrifuge usmeravaju razdvojene faze u pravilan put protoka i sprečavaju bilo koji rizik od unakrsne kontaminacije.

Brzina vijčanog transportera može se automatski podesiti korišćenjem pogona promenljive frekvencije (VFD) kako bi se prilagodila razlikama u opterećenju čvrstim materijama.

decanter centrifuge hub
.

Prednosti

Koje su prednosti dekanternih centrifuga u poređenju sa drugim vrstama opreme za separaciju?

Brža separacija u jednom kontinuiranom procesu

Naše horizontalne centrifuge odvajaju čvrste materije iz jedne ili dve tečne faze u jednom kontinuiranom procesu velike brzine. Ovo povećava produktivnost, a samim tim i profitabilnost.

Široke varijacije punjenja i učinak koji se može kontrolisati

Alfa Laval centrifugalni dekanteri su osmišljeni za rukovanje širokim spektrom čvrstih čestica prečnika od 5 mm do nekoliko mikrona.

Naše industrijske dekanterskee jedinice takođe mogu da rade sa suspenzijom sa čvrstim sadržajem od samo 0,1% w/w do više od 65% w/w.

Centrifugalne sile koje se mogu kontrolisati i drugi specifični detalji konfiguracije znače optimizaciju procesa u skladu sa vašim konkretnim zahtevima i ciljevima, kao što je krajnji proizvod visokog prilagođavanja tržištu uz najniže moguće troškove.

Solid bowl centrifuge

Proizvođači i partneri za dekanterske centrifuge - Zašto Alfa Laval?

Svetski lider u industriji

Osnovana 1883. godine, kompanija Alfa Laval je predvodila put u tehnologiji centrifugalne separacije neprekidnim plasiranjem novih rešenja, a naša dekanterska centrifuga visokog učinka je jedno od njih. Imamo praktično iskustvo sa dizajnom i proizvodnjom dekanterskiih centrifuga još od 50-ih godina XX veka. Danas, sa objektima širom sveta, Alfa Laval je u poziciji da kupcima pruži vrhunske proizvode, vrhunsku uslugu i vrhunske rezultate na bilo kojoj lokaciji.

Napredni materijal i tehnologija

Alfa Laval koristi nerđajući čelik visokog kvaliteta za sve delove koji dolaze u kontakt sa procesom separacije čvrstog i tečnog, kako bi se izbegao bilo koji rizik od korozije povezan sa upotrebom ugljeničnog čelika.

Rotirajuće komponente Alfa Laval dekanterskih centrifuga izložene velikom naprezanju su mašinski obrađene od centrifugalno livenog nerđajućeg čelika visoke čvrstoće. Ovo obezbeđuje odlivke sa ujednačenom strukturom zrna bez nedostataka i neispravnosti, kao i gotovu komponentu bez zavarivanja. Rezultati su maksimalna snaga, pouzdanost bez premca i dug radni vek.

Sve zone Alfa Laval centrifuga koje su podložne habanju – zona punjenja, zona izlaza čvrstih materija, posuda i spirala – zaštićene su materijalom otpornim na habanje, odabranim tako da odgovara obrascu habanja u svakom pojedinačnom industrijskom procesu.

Kontinuirano usavršavanje tehnologije zaptivanja koja se koristi u Alfa Laval dekanterskim centrifugama je obezbeđeno našim tehnološkim resursima. Ovo je oblast u kojoj Alfa Laval stručnost i iskustvo takođe predstavljaju ključnu razliku.

Usluga

Kao proizvođač dekanterskih centrifuga i dobavljač rešenja, Alfa Laval ima potpunu kontrolu nad celim lancem snabdevanja, što znači da kupcima možemo da obezbedimo vreme odziva, dostupnost i vreme isporuke bez premca.

Naše servisne mogućnosti širom sveta i bogato iskustvo u ugovornom održavanju i servisu dekanterskih centrifuga obezbeđuju da bilo koji potreban servis uključuje apsolutni minimum smetnji u radu.

Za prilagođena servisna rešenja, naš ugovor o učinku može biti prilagođen vašim konkretnim potrebama, sa ciljem da se vaš učinak dovede do maksimuma i smanje operativni troškovi.

.