Dekanteri

Alfa Laval dekanterske centrifuge pomažu vam da odvojite čvrste materije od tečnosti u okviru jednog kontinuiranog procesa. Istaknite se u odnosu na konkurenciju separacijom visokih performansi što rezultira ekstrahovanim / raščišćenim proizvodima vrhunskog kvaliteta i veće komercijalne vrednosti. Napravite razliku dok dobijate vredne sirovine, smanjujete potrošnju energije i smanjujete troškove otpada i upravljanje otpadom pomoću naših industrijskih mašina i sa dekanterskom centrifugom.

Alfa Laval Decanter Centrifuge

Napravite razliku u odnosu na posao i okruženje:

  • Separacija visokih performansi, što rezultira proizvodima visokih vrednosti i niskim troškovima upravljanja otpadom
  • Niska potrošnja energije i karbonski otisak na životnu sredinu
  • Niski troškovi održavanja zahvaljujući kontinuiranom radu, visokokvalitetnim materijalima mašina, pametnom dizajnu i dobro osmišljenim preventivnim
  • Nizak odnos troškova kapitala / kapaciteta

Separacija čvrstih i tečnih materija je uobičajen proizvodni proces, a Alfa Laval ima više od 60 godina iskustva u upotrebi dekanterske centrifuge da bi se ispunio ovaj zahtev u različitim industrijama. Zajedno sa našim industrijskim znanjem i iskustvom u specijalizovanim procesima iz celog sveta, Alfa Laval može uskladiti vaše tačne potrebe za svaku određenu primenu i instalaciju.

.

Proizvodi

Hemijski dekanteri

P2

P3

Decanteri za etanol

SG2

Dekanteri za ulje i gas

LYNX

Dekanteri za otpadne vode

i-DW

ALDEC

ALDEC G3

ALDEC G3 VecFlow

.

Koja si ti vrsta vizionara?

 

Unošenje promene

Prebacite se sa konvencionalnih metoda separacije, kao što su prečišćivač ili rezervoar za taloženje pomoću gravitacije na inovativu tehnologiju koja koristi centrifugalnu silu.

Slimline conveyor feature on sludge centrifuge

Budite bolji

Zamenite postojeću dekantersku centrifugu novom jedinicom. Ili proširite kapacitete svog dekantera našim uslugama za performanse.

Foodec 640x360
.

Tehnologija

 

.

Inovacije koje koriste centrifugalnu silu

Separacija čvrstih materija od tečnosti igra ključnu ulogu u bezbroj industrijskih procesa. Tradicionalno, mnoga preduzeća koriste prečišćivač ili taložnik u kome čestice, sediment i čvrste materije postepeno padaju na dno zbog sile gravitacije. Međutim, takvo prečišćavanje je izuzetno spor proces sa ne tako kontrolisanim rezultatima.

Da bi ubrzao proces, dekanterski centrifugalni rad koristi centrifugalnu silu - efekat može biti i do 4000 puta veći u poređenju sa korišćenjem gravitacionih sila. Separacija čvrstih i tečnih materija takođe se može lako kontrolisati podešavanjem brzine rotacije.

Decanter centrifuge

Na koji način funkcioniše dekanterska centrifuga?

Podložne centrifugalnim silama, gušće čvrste čestice se pritiskaju prema rotirajućem zidu posude, dok manje gusta tečna faza formira unutrašnji koncentrični sloj u dekanterskoj centrifugi. Različite brane ploče koriste se za promenu dubine tečnosti - takozvanog jezerceta - prema potrebi. Sediment formiran od čvrstih čestica kontinuirano se uklanja vijčanim transporterom, koji se okreće različitom brzinom od posude. Kao rezultat toga, čvrste materije se postepeno „izranjaju“ iz jezerceta i uzdižu na koničnu „plažu“.

Centrifugalna sila sabija čvrste materije i izbacuje višak tečnosti. Osušene čvrste materije se zatim ispuštaju iz posude. Prečišćena tečna faza ili faze prelivaju brane koje se nalaze na suprotnom kraju posude. Pregrade unutar kućišta centrifuge usmeravaju razdvojene faze na pravilan put protoka i sprečavaju svaki rizik od unakrsne kontaminacije.

Brzina vijčanog transportera može se automatski prilagoditi upotrebom pogona promenljive frekvencije (VFD) kako bi se prilagodio promenama u opterećenju čvrstim materijama.

decanter centrifuge hub
.

Prednosti

Koje su prednosti u poređenju sa drugim vrstama opreme za separaciju?

Brža separacija u jednom neprekidnom procesu

Naše horizontalne centrifuge odvajaju čvrste materije od jedne ili dve tečne faze u jednom jedinstvenom neprekidnom procesu velike brzine. To povećava produktivnost, a samim tim i profitabilnost.

Široke varijacije punjenja i kontrolisane performanse

Alfa Laval centrifugalni dekanteri dizajnirani su za savladavanje širokog raspona čvrstih čestica prečnika od 5 mm do nekoliko mikrona.

Naše industrijske dekanterske jedinice takođe mogu da rade sa kašama sa sadržajem čvrstoće od samo 0,1% w/w do preko 65% w/w.

Upravljive centrifugalne sile i drugi specifični detalji konfiguracije podrazumevaju optimizaciju procesa prema vašim specifičnim zahtevima i ciljevima, kao što su krajnji proizvodi visokog tržišnog uklapanja uz najniže moguće troškove.

Solid bowl centrifuge

Zašto Alfa Laval?

Globalni lider u industriji

Osnovana 1883. godine, kompanija Alfa Laval predvodila je razvoj tehnologije centrifugalne separacije sa neprekidnim plasiranjem novih rešenja, a naša dekanterska centrifuga visokih performansi je jedno od njih. Imamo praktično iskustvo sa dizajnom i proizvodnjom decanterskih centrifuga još od 50-ih godina. Danas, sa objektima širom sveta, Alfa Laval je u poziciji da kupcima pruži vrhunske proizvode, vrhunsku uslugu i vrhunske rezultate na bilo kojoj lokaciji.

Napredni materijal i tehnologija

Alfa Laval koristi visokokvalitetni nerđajući čelik za sve delove koji dolaze u kontakt sa procesom, kako bi se izbegao rizik od korozije koji je povezan sa upotrebom karbon čelika.

Rotirajuće komponente Alfa Laval dekanterske centrifuge izložene visokom stresu izrađuju se od nerđajućeg čelika visoke čvrstoće. To obezbeđuje izlivanja sa ujednačenom strukturom zrna bez nedostataka i neispravnosti, kao i potpuno gotovom komponentom bez zavarivanja. Rezultati su maksimalna snaga, neuporediva pouzdanost i dug radni vek.

Sve zone Alfa Laval centrifuga podložne habanju - zona punjenja, zona ispuštanja čvrstih čestica, posuda i zavojnica - zaštićeni su materijalom otpornim na abraziju, koji su odabrani tako da odgovaraju obrascu habanja u svakom određenom industrijskom procesu.

Neprekidno usavršavanje tehnologije zaptivanja koje se koristi u Alfa Laval decanterskim centrifugama obezbeđuju naši tehnološki resursi. Ovo je oblast gde Alfa Laval stručnost i iskustvo takođe predstavljaju ključnu razliku.

Usluga i servis

Alfa Laval ima potpunu kontrolu nad celokupnim lancem snabdevanja, što znači da možemo klijentima da obezbedimo vreme odziva, dostupnost i vreme isporuke koji su bez premca.

Naše servisne mogućnosti širom sveta i bogato iskustvo u ugovornom održavanju i servisu dekanterskih centrifuga osiguravaju da svaki potreban servis uključuje apsolutni minimum poremećaja u radu.

Za prilagođena servisna rešenja, naš ugovor o performansama može se prilagoditi vašim specifičnim potrebama, sa ciljem da maksimiziramo vaše performanse i da na taj način smanjite troškove poslovanja.

.