ALF

Alfa Laval Filter (ALF) obuhvata asortiman automatskih filtera/sita sa sopstvenim čišćenjem, koji se uglavnom koriste kao zaštita izmenjivača toplote od začepljenja i prljanja u različitim primenama.

ALF-product-banner-640-white

ALF je filter pod pritiskom projektovan za održavanje toplotnih performansi pločastih izmenjivača toplote i tubularnih (cevastih) kondenzatora, tako što otklanja sve otpadne ili ostale neželjene materije iz vode koja se koristi kod sekundarnih rashladnih sistema, pomoću veoma efektivne postavke sa automatskim ispiranjem. Sekundarni rashladni sistemi koji koriste netretiranu vodu nižeg kvaliteta su široko prihvaćeni u industriji, na brodskim i of-šor instalacijama, petrohemijskim postrojenjima i rafinerijama, u elektranama i sistemima daljinskog grejanja i hlađenja. Međutim, takva voda često sadrži nepoželjne čestice, organizme i otpadne materije koje mogu zaprljati i začepiti pločaste izmenjivače toplote ili tubularne kondenzatore koji se koriste kod takvih rashladnih postavki.

Povećanje efikasnosti – zaštita od zapušavanja i prljanja

Takvo prljanje i zapušavanje može imati ozbiljne posledice, smanjiti efikasnost prenosa toplote i ograničiti brzinu protoka vode kroz izmenjivač toplote. Ovo rezultira stvaranjem uslova za razvoj mikroorganizama kao i površinsko prljanje uzrokovano nižim brzinama protoka.

Alfa Laval Filter (ALF) je veoma povoljan način da se izbegnu svi ti problemi i obezbedi pouzdano snabdevanje čistom rashladnom vodom. Sistem pruža značajnu prednosti u vidu automatskog ispiranja koje se sprovodi kroz ravnomerne vremenske intervale, bez prekida procesa filtriranja ili bilo kakvog ometanja operacija hlađenja. Ovo je veoma važno za osobe odgovorne za radnu opremu nizvodno od ALF instalacije.

Smanjenje troškova energije

ALF takođe pruža visok kapacitet filtriranja uz mali pad pritiska, što smanjuje troškove energije. Takođe kroz minimiziranje pada pritiska ujedno i kod pločastog izmenjivača toplote i filtera, ALF instalacija pomaže u smanjenju ukupnih troškova efektivnog rashladnog sistema. Zbog toga što ima tek nekoliko pokretnih delova, troškovi održavanja su takođe niski.

ALF filter pod pritiskom ima kućište od nerđajućeg čelika (ALF-S model), poliestera ojačanog fiberglasom (ALF-P) ili nelegiranog čelika sa gumenim zaštitnim slojem (ALF-R), i unutrašnju cilindričnu korpu filtera od nerđajućeg čelika. Dostupan je niz različitih specifikacija materijala i veličina rešetke.

ALF-B is a standardized model aimed at tasks where special options are not required. Just as the other models it offers reliable protection for your heat exchangers and fully automatic operation (backflushing).

The ALF design has the inlet directly in line with the filter and the outlet at a 90º angle. This ensures easy access to the filter basket without removing the connections, and makes it ideal for installation on any 90º pipe bend close to the equipment to be protected.

Benefits

  • Heat exchangers are protected from debris and marine life, which increases cooling system uptime and lowers maintenance costs
  • Backflushing is performed automatically and does not interrupt the filtering process
  • Easy installation and maintenance
  • Proven, reliable technology
  • Full support from Alfa Laval Service throughout the entire life cycle of the equipment

Alfa Laval Filtri

Više o hlađenju zatvorene petlje

Kako radi

ALF -  Princip rada

ALF se može lako očistiti bilo automatski prema unapred definisanim intervalima, ili ručno pritiskom na dugme na kontrolnoj tabli.

Tokom normalnog rada, tečnost ulazi u korpu filtera, koja je podeljena na ulazni deo i deo za skupljanje otpadnih materija pomoću komponente za skretanje toka (diverter toka). Diverter toka je otvoren a ventil za ispiranje koji se nalazi na odvodu dela za skupljanje otpadnih materija je zatvoren. Tečnost prolazi kroz ulazni deo odakle se potiskuje kroz korpu filtera, a zatim prolazi kroz izlazni deo. Brzina tečnosti je dovoljna da otčepi i ukloni sve materije prisutne u ulaznom delu korpe.

Kod primarnog ispiranja, ventil za ispiranje otvara odvod za ispiranje, čime se povećava ukupan protok kroz filter. Takav veći protok oslobađa zidove cevi i korpu filtera od svih nagomilanih otpadnih materija. Te materije se ispiraju do odvoda putem ventil za ispiranje.

Kod sekundarnog ispiranja (poznatog kao povratno ispiranje) diverter toka se zatvara dok ventil za ispiranje ostaje otvoren. Protok tečnosti se zatim preusmerava i potiskuje kroz korpu filtera i ulazni deo. Veći deo tečnosti napušta filter preko glavnog odvoda ali pritisak u filteru povlači deo protoka od spolja ka unutrašnjosti dela za skupljanje otpadnih materija. To omogućuje efekat povratnog ispiranja u ovom delu filtera. Sav nakupljeni materijal se prazni preko ventila za ispiranje.