Cilindrična kućišta filtera

Alfa Laval Filter (ALF) obuhvata asortiman automatskih filtera/sita sa sopstvenim čišćenjem, koji se uglavnom koriste kao zaštita izmenjivača toplote od začepljenja i prljanja u različitim primenama.

alf 640x360