Banner landing page Compabloc+ 1920x480

Učinak koji očekujete i još mnogo toga

Uz Alfa Laval Compabloc+ efikasnost, isplativost i pouzdanost porodice Compabloc su sada omogućene kod većeg broja zahtevnih zadataka. Jedinstveni dizajn koji je razvijen na osnovu povratnih informacija i potreba naših kupaca pruža bezbedan rad pod pritiskom i do 60 bara. To je najnoviji primer bliske saradnje sa vama u cilju kontinuiranog pronalaženja načina za unapređenje održivosti procesa.

Kada je pritisak visok, izaberite šampiona

  • Superiorna održivost u širokom spektru zahtevnih zadataka teških procesa.
  • Vrhunska pouzdanost zahvaljujući jedinstvenom dizajnu na tržištu sa potpuno zatvorenim, grafitnim zaptivačem.
  • Rešenje za uska grla sa većim potencijalom iskorišćenja otpadne toplote u uslovima visokog pritiska.
  • Prilagođen tako da dolazi do minimalnog zaprljanja, a njegov dizajn je takav da može u potpunosti da se očisti kako bi se zadržao prvobitni toplotni učinak.

Alfa Laval Compabloc je već dugo neosporivi šampion na tržištu kada se radi o učinku održivog prenosa toplote. Compabloc+ ima sve dokazane prednosti dizajna klasičnog modela Compabloc koje kombinuje sa svim najskorijim inovacijama u cilju rada sa još višim vrednostima projektnog pritiska. Tajna je u Alfa Lavalovom revolucionarnom konceptu zaptivanja: +Seal. Za razliku od tradicionalnih ravnih zaptivača, +Seal uvodi prvi potpuno zatvoreni grafitni zaptivač kod izmenjivača toplote sastavljenih od blokova. Ovim se sprečava rizik od curenja medijuma pod pritiskom od 60 bara i istovremeno obezbeđuje jednostavnije održavanje zaštitom od pretezanja, kao i deformacija.

.

Alfa Laval Compabloc +Seal

+Seal

 

Pouzdani, dugotrajni učinak pod pritiskom 

Projektovan sa revolucionarnim novim konceptom zaptivanja, Compabloc+ sadrži potpuno zatvoreni grafitni zaptivač. Ovim je omogućeno jednostavnije održavanje sa zaštitom od pretezanja, kao i deformacija, a istovremeno i bezbedan rad bez rizika od curenja medijuma pod pritiskom do 60 bara.

.

Upoznajte naše stručnjake

Šta je Compabloc+ ?

Zašto biste zamenili tradicionalne izmenjivače toplote?

Zašto je Compabloc+ drugačiji?

Kako Alfa Laval omogućava jednostavno servisiranje?

Saznajte više

Hidrotretman i hidrodesumporizacija

Sve veći broj rafinerija prelazi na postrojenja za naftnu hidrodesumporizaciju kako bi zadovoljile zahteve propise o sumporu za pogonska goriva koji se menjanju. Do sada su se koristili dobošasti izmenjivači toplote za iskorišćenje toplote u ovom procesu koji zahteva veliku energiju.

Asian oil refinery worker infront of an Alfa Laval Compabloc welded plate heat exchanger

Kompletan asortiman Compabloc

Compabloc pruža 3-5 puta veću efikasnost u odnosu na tradicionalna dobošasta rešenja, a uz kompaktan dizajn koji je mnogo lakši za ugradnju i servisiranje. Laserski zavarena konstrukcija obezbeđuje superiornu pouzdanost u radu sa agresivnim medijumima, pod visokim pritiskom i temperaturom.

Close up of a detail on an Alfa Laval Compabloc welded plate heat exchanger

Servisiranje izmenjivača Alfa Laval Compabloc

Pogledajte naše brojne ponude za servisiranje, kao i korisne savete za održavanje izmenjivača Compabloc+ u savršenom stanju.

gloves on heat exchanger plate
.

Princip rada

Compabloc - Exploded view

U jezgru svakog izmenjivača Compabloc se nalaze profilisane ploče za prenos toplote izrađene od nerđajućeg čelika ili drugih materijala otpornih na koroziju, a koje su naizmenično laserski zavarene kako bi se formirali kanali.

Topli i hladni tokovi naizmenično prolaze kroz kanale. Profilisane ploče izazivaju veliku turbulenciju što dovodi do značajno efikasnijeg prenosa toplote sa 50–80% manjom površinom prenosa toplote u odnosu na slične dobošaste izmenjivače. Turbulencija toka takođe smanjuje nakupljanje prljavštine. Jedinstveni dizajn ploča izmenjivača Compabloc eliminiše mrtve zone u izmenjivaču toplote.

Ta dva toka u izmenjivaču Compabloc mogu biti sa jednim prolazom ili sa više prolaza pomoću pregrada. Broj prolaza na toploj i hladnoj strani se može samostalno izabrati čime se omogućava optimizacija prenosa toplote čak iako se brzina protoka na različitim stranama znatno razlikuje. Ova jedinstvena fleksibilnost znači da se izmenjivač Compabloc uvek može prilagoditi tačno određenim potrebama. Pregrade se izrađuju tako da mogu da izdrže potpuni vakuum i prerasporediti ukoliko se dizajn izmeni u budućnosti.

Jedinice Compabloc imaju suprotnostrujni protok medijuma i mogu raditi sa programom u kojem je razlika između temperature izlaznog hladnog medijuma i temperature ulaznog toplog medijuma mala (u jednoj jedinici) i iznosi 3°C (5,4°F) čime se omogućava maksimalno iskorišćenje energije. Izmenjivači Compabloc su mali i laki zbog čega ih je lako ugraditi bilo gde, na primer na vrhu destilacionih kolona ili mogu da vise sa potpornih konstrukcija.

Compabloc – kondenzator sa jednim prolazom

Compabloc – kondenzator sa 2 prolaza

Compabloc sa prenosom toplote sa jednog na drugi fluid

Compabloc zagrivač

.

Kontakt

Biće nam zadovoljstvo da razgovaramo o koristima koje vam može doneti Compabloc+ i da vam pokažemo kako vam možemo pomoći da unapredite svoje poslovanje.

Alfa Laval Compabloc contact

Ove informacije se čuvaju i obrađuju u skladu sa našom politikom privatnosti.