CD

Linija proizvoda Alfa Laval CD dizajnirana je za odvlaživanje vazduha u aplikacijama za sušenje komprimovanog vazduha i deo je naše kompletne ponude izmenjivača toplote za industriju komprimovanog vazduha. Poznate i kao kombinovani sušači, ove jedinice ujedinjuju izmenjivač toplote vazduh-u-vazduh i izmenjivač toplote vazduh-u-rashladno sredstvo u jednu jedinicu. Ovaj jedinstveni dizajn osigurava kompaktnu ugradnju sa odličnim termičkim performansama.

al bhe cd combidryer group right 640x360

Više sa CD-om

  • Valovite komprimovane ploče značajno smanjuju ukupnu veličinu izmenjivača toplote za najkompaktniju moguću jedinicu
  • Praktično postavljeni priključci, tako da se svi priključci rashladnog sredstva nalaze na jednoj strani, a sa druge strane nalaze se odvodi vazduha
  • Integrisana povezanost sa rekuperacijom toplote ne zahteva dodatne cevovode
  • Nizak pad pritiska omogućava poboljšanu toplotnu efikasnost uz smanjenu potrošnju energije
  • Dostupni u širokom rasponu kapaciteta: 37-1400 Nm3/h (22-825 scfm)

U svojstvu rashladnih sušača vazduha, CD jedinice kompanije Alfa Laval odvajaju vlagu od komprimovanog vazduha hlađenjem vazduha u isparivaču. Kako se vazduh hladi i gubi sposobnost zadržavanja vlage, kondenzat izlazi kroz separator. Inovativni dizajn CD linije nosi ovaj proces korak dalje. Kombinujući izmenjivač toplote vazduh-u-rashladno sredstvo sa termičkim transferom vazduh-u-vazduh, CD jedinice mogu da ponude mnogo veću efikasnost za poboljšane performanse. Najhladnija temperatura u sistemu određuje tačku rose koja se obično održava malo iznad tačke smrzavanja vode, između 2 i 7° C.

.

Kontaktirajte nas

Da li imate pitanja o našem portfoliju lemljenih i fuzionisanih pločnih izmenjivača toplote? Možemo vam pomoći da pronađete optimalni model koji će odgovarati vašim specifičnim potrebama.

Kontaktirajte nas