AXP

Alfa Laval AXP označava „ekstremni pritisak“, a upravo su za ekstremni pritisak ovi lemljeni pločasti izmenjivači toplote dizajnirani. Posebno dizajnirana za subkritične i transkritične aplikacije u kojima se koristi CO2 (R744) kao rashladno sredstvo, AXP linija može da podrži i druge tečnosti koje zahtevaju veoma visoke pritiske. AXP jedinice su pogodne za zadatke u rasponu od rekuperacije toplote, kondenzacije i podhlađenja do hlađenja gasom, grejanja usisnim gasom i za još mnogo toga.

阿法拉伐AXP钎焊板式换热器

Više sa AXP-om

  • Visoko otporni na koroziju i ekstremne pritiske
  • Kompaktan dizajn omogućava jednostavnu i ekonomičnu ugradnju. Čvrsti vijci za zatezanje i vanjski okviri od ugljeničnog čelika omogućavaju izdržavan
  • Sertifikovani da podnose pritisak do 167 bara (odobreno od strane Direktive o opremi pod pritiskom, eng. skr. PED) i 2233 fpi-a (eng. 2233 psi) (od
  • Dostupni su i kao isparivači sa dodatnim razvodnikom, kao i izrađeni u potpunosti od nerđajućeg čelika za kaskadne sisteme amonijak/ CO2
  • Mala zapremina zadržavanja i niži naboj rashladnog sredstva pružaju brzu reakciju na promene temperature

Vršni pritisci i brze promene temperature podležu materijale izmenjivača toplote fizičkim opterećenjima, što na kraju dovodi do problema koji mogu prouzrokovati kvar uređaja. Sa bogatim iskustvom u tehnologiji termičkog transfera, kompanije Alfa Laval proučava ove pojave kako bi proizveli otporan lemljeni pločasti izmenjivač toplote koji može da pruži dug radni vek pod visokim radnim pritiscima. Rezultat ovog razvoja, naša AXP linija, ima odobrenje od PED-a za maksimalne pritiske od 167 bara na 90° C i odobrenje od UL-a za 2233 psi na 400° F. Ovo čini AXP izuzetno pogodnim za aplikacije koje koriste CO2 kao rashladno sredstvo, kao što su toplotne pumpe za toplu vodu, instalacije za hlađenje supermarketa i komercijalni klima uređaji.

Jedinstvene funkcije za povećanje performansi

Sa više od 80 godina iskustva u inovacijama prenosa toplote, Alfa Laval zna šta je potrebno da se obezbede rešenja visokih performansi za bilo koju primenu. Naši stručnjaci kontinuirano razvijaju inovacije koje našim AXP linijama lemljenih izmenjivača toplote obezbeđuju pouzdanije i efikasnije performanse.

DynaStatic

Fleksibilna distribucija rashladnog sredstva

Ovaj napredni način proizvodnje omogućava vam u da potpunosti prilagodite postavku, veličinu i broj ulaza kako bi se prilagodili vašoj specifičnoj primeni, osiguravajući optimalan sistem za distribuciju rashladnog sredstva za vaše proizvode. Rezultat je veća efikasnost uz fleksibilnost korišćenja rashladnih sredstava sa niskim GWP indeksom (potencijal globalnog zagrevanja).

PressureSecure - Siguran pritisak

Izuzetna snaga za zahtevne operacije

Naš inovativni dizajn ploča namenjen je za različite primene u uslovima visokih temperatura i visokog pritiska. Jedinice mogu raditi uz pomoć tanjih ploča i manjeg broja ploča, što podrazumeva manju upotrebu sirovina, manju potrošnju energije, smanjeno punjenje rashladnog sredstva i duži životni vek opreme.

 

REFuture

Sigurna investicija u budućnost kompatibilna sa svim novim generacijama rashladnih sredstava

Kao inovativni pokretač u razvoju rešenja za prirodne rashladne tečnosti, Alfa Laval obezbeđuje dugogodišnje iskustvo rada sa proizvodima koji omogućavaju upotrebu rashladnih sredstava nove generacije i niskog GWP-a (potencijal globalnog zagrevanja) kako bi vam pomogli da ispunite ciljeve održivosti i sve zakonske zahteve.


Pronađite Vaš izmenjivač toplote Alfa Laval

Da biste bili sigurni da ste dobili najbolji model za svoj režim, kompanija Alfa Laval Vam nudi smernice i korisne alatke. Započnite istraživanjem našeg vodiča za proizvode, interaktivnog resursa koji je osmišljen kako bi Vam pomogao da brzo pronađete idealno rešenje za Vas.

AL HC640x360

.

Kontaktirajte nas

Da li imate pitanja o našem portfoliju lemljenih i fuzionisanih pločnih izmenjivača toplote? Možemo vam pomoći da pronađete optimalni model koji će odgovarati vašim specifičnim potrebama.