Proizvodnja struje u parnom ciklusu i kombinovanom ciklusu

Visoka efikasnost, niske emisije i velika fleksibilnost su od kritične važnosti za uspešan rad elektrana sa kombinovanim ciklusom. Sa pravom opremom, savremena elektrana može postići efikasnosti veće od 60% u radu sa kombinovanim ciklusom. To zahteva pouzdana, efikasna rešenja – od opreme za grejanje dovodnog toka i sistema goriva do pomoćnih hladnjaka i grejača.

Steam-turbine-power-plant 640x360

Visoke performanse, pouzdanost i korisno vreme rada

Pomoću stručnog znanja i najsavremenije opreme i usluga, kompanija Alfa Laval pruža širok asortiman rešenja za elektrane sa ciklusom vodene pare i kombinovanim ciklusom. Od pojedinačnih, ali kritičnih komponenti kao što su mali grejači lož ulja do kompletnih sistema na gorivo i pomoćnih sistema, uključujući  efikasnu opremu kao što su veliki centralni hladnjaci, Alfa Laval doprinosi pouzdanom,  efikasnom radu vaše elektrane. Rezultat? Veća efikasnost goriva, niži početni trošak po kilovatu, duži intervali održavanja i veći učinci.