Proizvodnja struje gasnim turbinama

Sve veća potražnja, ekonomski pritisci i nedostaci resursa nameću niz izazova pred proizvođače toplotne energije. Brza, pouzdana proizvodnja struje zavisi od sposobnosti ekonomičnog upravljanja kompleksnom opremom u elektrani, uz produženje njenog upotrebnog veka. Kako bismo pomogli vlasnicima postrojenja da postignu pun ekonomski potencijal postrojenja, Alfa Laval nudi veliko stručno znanje, opremu i usluge.

Gas-turbine-power-plant 640x360

Visoke performanse, pouzdanost i korisno vreme rada

Pomoću stručnosti i savremene opreme i usluga, Alfa Laval pruža širok asortiman rešenja za elektrane sa gasnom turbinom. Od pojedinačnih, ali kritičnih komponenti kao što su mali grejači lož ulja do kompletnih sistema na gorivo i pomoćnih sistema, uključujući  efikasnu opremu kao što su veliki centralni hladnjaci, Alfa Laval doprinosi pouzdanom,  efikasnom radu vaše elektrane sa gasnom turbinom. To rezultuje optimiziranim performansama postrojenja i sa više korisnog vremena rada.