Toplotna energija

Proizvodnja toplotne energije čini kičmu svetske proizvodnje struje. Sve veća potražnja i stroži propisi zahtevaju nove načine za isporučivanje struje na odgovoran, ekološki opravdan i ekonomičan način. Kompanija Alfa Laval pronalazi sve efikasnije načine za generisanje pare i toplote i optimizira proces u elektranama sa turbinama.

Thermal-power-640x360p

Povećanje efikasnosti i pouzdanosti

 Unapredite performanse i energetsku efikasnost vaše elektrane pomoću kompaktnih, ekonomičnih rešenja iz kompanije Alfa Laval. Naši sistemi rade na obezbeđivanju najefikasnijeg i najpouzdanijeg rada vašeg postrojenja.

Alfa Lavalov širok asortiman obuhvata rastavljive izmenjivače toplote, zavarene izmenjivače toplote, vazdušne hladnjake, filtere, tehnologije separacije, industrijske kotlove, jedinice za iskorišćenje otpadne toplote i ostalu opremu. Unapređenje kontrole preko energetskih inputa pomaže u smanjenju operativnih troškova, povećava pouzdanost i korisno vreme rada postrojenja i produžava upotrebni vek kritičnih sistema.

Naš sveobuhvatni asortiman rešenja za termoelektrane obuhvata:

 • Sisteme na lož ulje
 • Tretman ulja za podmazivanje
 • Tretman transformatorskog ulja
 • Desumporizaciju dimnog gasa i dehidrataciju gipsa
 • Gasne grejače visokih performansi
 • Čišćenje gasa i izvlačenje CO2
 • Hlađenje generatora
 • Predgrejanje dovodnog toka vode
 • Kondenzatori/kotlovi kod daljinskog grejanja
 • Kondenzatori na parnoj turbini
 • Hladnjaci ulja za podmazivanje
 • Zaptivanje gasne turbine i hladnjaci vazduha za pročišćavanje
 • Vazdušni izmenjivači toplote
 • Hladnjaci sa ispuštanjem viška vode (zaprljane)
 • Kondenzatori pare sa uvodnicom (žlebom)
 • Zatvoreni sistemi za hlađenje vode
 • Filteri za morsku vodu, rečnu vodu ili druge „prljave“ vodene primene, sa sopstvenim čišćenjem