Tretmanska prerada

Procesi tretmana u rafinerijama dobijaju na značaju kao sredstva za zadovoljenje strožih propisa vezanih za zaštitu životne sredine i minimiziranje emisija iz rafinerija. Kako biste se izborili sa tim izazovima, upotreba Alfa Lavalove opreme u procesima rafinerijskih tretmana kao što su tretman procesnog ili rezidualnog gasa amina, stripovanjeizdvajanje kisele vode, izvlačenje sumpora i tretman otpadnih voda se posmatraju kao industrijski standard.

Image for treatment processing 640x360 large