Prerada ulja za podmazivanje

Uklanjanje aromatičnog sadržaja i voska pre nego što bazno ulje bude spremno za mešanje, obuhvata kritične rafinerijske procese. Izmenjivači toplote instalirani u ovim procesima moraju obezbediti energiju za destilacione stubove, kondenzovati pare, hladiti proizvode i izvlačiti energiju. Kompaktni Alfa Laval izmenjivači toplote su odlični alati za maksimiziranje efikasnosti na minimalnoj podnoj površini.

Image for Lube Oil Processing 640x360 large

Optimizacija proizvodnje ulja za podmazivanje u rafinerijama

Proizvodnja ulja za podmazivanje iz sirove nafte zahteva pametne procese koji štede energiju, smanjuju održavanje, povećavaju produktivnost i smanjuju investicione troškove. Alfa Laval poseduje znanje, tehnologiju i usluge za zadovoljenje potreba rafinerije.

Povećanje energetske efikasnosti u procesima proizvodnje ulja za podmazivanje u rafinerijama

Koji god razređivač da se koristi za uklanjanje aromatičnih jedinjenja i voska, nekoliko stubova je potrebno za izvlačenje razređivača iz ekstrakta, rafinata, voska i ulja za podmazivanje. Za minimiziranje unosa energije u ove stubove za evaporaciju i frakcionisanje, potrebno je izvući što je moguće više energije iz vrućih frakcija i iskoristiti je za grejanje dovodnih tokova u stubove.

Alfa Lavalovi izmenjivači toplote visoke efikasnosti maksimiziraju iskorišćenje energije na minimalnoj podnoj površini, čime se znatno smanjuje energetski input u proces.

CAPEX uštede

Tradicionalni dobošasto-cevasti izmenjivači toplote mogu biti skupi. Razlog za to je što iskorišćenje energije za procese proizvodnje ulja za podmazivanje obično zahteva nekoliko velikih, glomaznih izmenjivača vezanih na red. Instalacioni troškovi, uključujući instalaciju na konstrukciji, dodatno povećavaju troškove. Alfa Lavalovi izmenjivači toplote velike efikasnosti, sa druge strane, pomažu u smanjenju investicionih i instalacionih troškova uz obezbeđivanje maksimalne efikasnosti na minimalnoj podnoj površini.

Dokazana tehnologija za procese proizvodnje ulja za podmazivanje u rafinerijama

Alfa Laval ima više od 100 izmenjivača toplote koji se koriste kao izmenjivači, kotlovi za ponovno zagrevanje, kondenzatori, grejači i hladnjaci u postrojenjima za proizvodnju ulja za podmazivanje širom sveta. Neka postrojenja za proizvodnju ulja za podmazivanje sadrže instalirane Alfa Laval kompaktne izmenjivače toplote na svakoj poziciji koja zahteva postojanje izmenjivača toplote.