Proizvodnja vodonika

Rafinerije investiraju u procese proizvodnje vodonika kako bi zadovoljili veće potrebe procesa hidrotretmana za dovodom vodonika. Ekonomičnost procesa u velikoj meri zavisi od iskorišćenja energije iz procesnog gasa za generisanje superzagrejane pare pod visokim pritiskom. Alfa Laval OLMI sistem kotla za otpadnu toplotu je posebno skrojen za tu namenu, i pri tom pruža najvišu efikasnost i pouzdanost.

Image for hydrogen production 640x360 large

Optimizacija rafinerijskih procesa proizvodnje vodonika

Visoke radne temperature, visoki pritisci i sadržaj vodonika zahtevaju kvalitet i pouzdanost opreme koja se koristi za proizvodnju vodonika. Kompanija Alfa Laval poseduje stručnost, dokazanu tehnologiju i širok opseg usluga za zadovoljenje tih potreba.

Povećanje pouzdanosti kod proizvodnje vodonika

Za proizvodnju vodonika, procesni gas se meša sa superzagrejanom parom na povišenim temperaturama do 1000°C (1832°F) u prisustvu katalizatora.

Izvučen višak procesne toplote se koristi za generisanje super-zagrejane pare pod visokim pritiskom u sistemu kotla za otpadnu toplotu.

Pred ovaj sistem se postavljaju  visoki zahtevi. Ne samo što bi on trebalo da maksimizira iskorišćenje energije iz procesnog gasa za maksimiziranje proizvodnje pare, već visoke temperature i brzine protoka procesnog gasa takođe izlažu opremu visokom stresu i riziku od kvarova.

Alfa Laval OLMI sistemi kotla za otpadnu toplotu su projektovani za maksimalnu izdržljivost i pouzdanost. Patentirani OLMI dizajn za premošćavanje gasa minimizira rizik formiranja metalne prašine. Pravilan izbor dizajna i materijala takođe minimizira rizik pojave problema na limovima cevi i izvijanja cevi. Pored toga, visoko-kvalitetno zavarivanje, bez pukotina, sa potpunom penetracijom ili zavarivanje unutrašnjeg obima, minimizira rizik nastanka pukotina na varovima između limova cevi.

Pored toga, svi mehanički dizajni su potvrđeni analizom konačnih elemenata (FEA).

Veći kapacitet

Kako bi se maksimizirala proizvodnja pare, celokupan sistem kotla za otpadnu toplotu se mora optimizirati u pogledu dizajna kotla za otpadnu toplotu kao i rasporeda i elevacije uzvodnih kanala i bubnja.

Alfa Laval optimizira efikasnost kotla obezbeđivanjem maksimalne površine za prenos toplote kod pojedinačnih kotlova kao i minimalnog rizika pogrešne distribucije u komori za dovod gasa.

Potpun delokrug isporuke

Alfa Laval ne samo što pruža predgrejače dovodne vode u kotao, kotlove za otpadnu toplotu, parni bubanj i super-grejač pare, već takođe pružamo i usluge inženjeringa i EPC-a za celokupan sistem kotla za otpadnu toplotu. To obuhvata demontažu postojećeg sistema kao i dizajn, isporuku, montažu i puštanje u rad novog sistema.

Dokazana tehnologija proizvodnje vodonika

Alfa Laval OLMI oprema se može pronaći u postrojenjima  za proizvodnju vodonika, širom sveta. Delokrug isporuke pokriva od pojedinačnih hladnjaka procesnog gasa ili kotlova za otpadnu toplotu do kompletnih sistema.

Pored toga, Alfa Laval Compabloc i DuroShell izmenjivači se obično koriste za konačno hlađenje singasa u postrojenjima za parni reforming ili adsorpciju sa promenljivim pritiskom za minimiziranje ukupnih troškova instalacije opreme kao i za smanjenje potreba za podnom površinom i rashladnom vodom