Prerada tretmanom vodonika

Što je niži dozvoljeni sadržaj sumpora u gorivima, potreban je stroži proces hidrotretman. Kako bi se obezbedile dovoljne količine vodonika, rafinerije investiraju u proizvodna postrojenja na licu mesta. Za savladavanje ovih izazova, Alfa Laval izmenjivači toplote omogućuju pouzdan rad, energetske uštede i veći kapacitet proizvodnje i u postrojenjima za hidrotretman i u postrojenjima za proizvodnju vodonika.

Image for Hydrogen Treating processing 640x360 large