Oksidacija bitumena

Upravljanje teškim fluidima velikog viskoziteta je veoma zahtevno za opremu koja se koristi u procesu oksidacije bitumena. Tradicionalni dobošasto-cevasti izmenjivači toplote obično postanu veoma neefikasni u tim primenama. Zahvaljujući posebnom naboranom dizajnu svojih ploča, kompaktni Alfa Laval Compabloc izmenjivači toplote omogućuju visoku efikasnost prenosa toplote čak i pri upravljanju medijumima velikog viskoziteta.

Image for bitumen oxidation 640x360 large

Optimizacija procesa oksidacije bitumena u rafinerijama

Alfa Laval poseduje veliko znanje u vezi sa iskorišćenjem izmenjivača toplote za optimiziranje rafinerijskih procesa, uključujući oksidaciju bitumena, iz naftne industrije.

Energetska efikasnost

Temperature oksidacije bitumena do 300°C čine iskorišćenje energije  važnim. Energija se izvlači predgrejanjem dovodnog toka u jedinicu za oksidaciju, pomoću oksidiranog bitumena. Što se više energije iskoristi, manje energije je potrebno iz grejača.

Tradicionalni dobošasto-cevasti izmenjivači toplote su  neefikasni pri upravljanju medijumima sa visokim viskozitetom, kao što su vakuumski ostatak i bitumen. To znači da površina potrebna za prenos toplote za ovu namenu mora biti  velika. Pored toga, visoko iskorišćenje toplote znači da je potrebno nekoliko velikih, glomaznih dobošasto-cevastih izmenjivača toplote, vezanih na red.

Alfa Lavalovi izmenjivači toplote visoke efikasnosti maksimiziraju iskorišćenje energije pomoću minimalne površine za prenos toplote. To znatno smanjuje energetski input potreban za konačno predgrejanje kao i rashladni kapacitet konačnog hlađenja bitumena.

Smanjenje prljanja u procesima oksidacije bitumena

Zagrevanje vakuumskog ostatka do visoke temperature potrebne za oksidaciju može ponekad uzrokovati ozbiljne probleme sa prljanjem. To naročito važi kada se koriste tradicionalni dobošasto-cevasti izmenjivači toplote, gde često dolazi do  niskih brzina u kanalima zbog upravljanja medijumima velikog viskoziteta.

Alfa Laval Compabloc izmenjivače toplote velike efikasnosti, karakterišu naborane ploče za prenos toplote, što povećava turbulencije i smicanje. To minimizira tendecije ka prljanju i maksimizira efikasnost prenosa toplote. Zastoji i troškovi održavanja su takođe smanjeni, zahvaljujući lako pristupu kanalima za prenos toplote kada je potrebno čišćenje.

CAPEX uštede

Tradicionalni dobošasto-cevasti izmenjivači toplote mogu biti skupi zbog velikih, glomaznih jedinica vezanih na red, koje su potrebne za izvlačenje energije iz oksidiziranog bitumena. Kompaktni,  efikasni Alfa Laval izmenjivači toplote smanjuju investicione i instalacione troškove, uz maksimiziranje efikasnosti na minimalnoj podnoj površini.

Dokazana tehnologija za oksidaciju bitumena u rafinerijama

Alfa Laval ima više od 50 izmenjivača toplote koji se koriste kao izmenjivači, predgrejači i hladnjaci u postrojenjima za oksidaciju bitumena. To omogućava uštede kapitalnih troškova kao i troškova energije i održavanja.