Hidrokrekovanje

Pretvaranje teških sirovina u dragocene proizvode pomoću procesa hidrokrekovanja zahteva veoma pouzdanu opremu, omogućavanje maksimalnog korisnog vremena rada pri radu u zahtevnoj sredini. Bez obzira na proces –hidrokrekovanje sa fiksnim koritom, hidrokrekovanje sa fluidiziranim koritom ili hidrokrekovanje mulja, Alfa Laval izmenjivači toplote od materijala velikog kvaliteta minimiziraju rizik od korozije dok spiralni izmenjivači maksimiziraju korisno vreme rada kroz minimiziranje prljanja.

Image for hydrocracking 640x360 large

Optimizacija procesa hidrokrekovanja u rafineriji

Bilo da je u pitanju fiksno korito, fluidizirano korito ili hidrokrekovanje mulja, Alfa Laval poseduje znanje, širok asortiman opreme i usluge za pomoć rafinerijama u podizanju energetske efikasnosti, smanjenju održavanja, povećanju produktivnosti i unapređenju profitabilnosti.

Veća pouzdanost

Procesna oprema u reakorskom delu uređaja za hidrokrekovanje radi u uslovima ekstremno visoke temperature i visokog pritiska u prisustvu vodonika na visokom parcijalnom pritisku. Stoga je izloženo uslovima u kojima postoji rizik naleta vodonika pod visokim pritiskom (HTHA) ili pucanja nelegiranog čelika uzrokovano vodonikom (HIC). To može dovesti do urušavanja metalne konstrukcije i, u najgorem scenariju, rizika od eksplozije.

Maksimizi ranje otpornosti na koroziju u procesima hidrokrekovanja u rafineriji

Izlazna para iz reaktora uređaja za hidrokrekovanje može sadržati nekoliko korozivnih jedinjenja, kao što su vlažni ugljen dioksid, vodonik sulfid i amonijum bisulfid. Pravilan odabir materijala je potreban kako bi se minimizirao rizik od korozije u procesnoj opremi koja se koristi za te medijume. Izmenjivači toplote kompanije Alfa Laval napravljeni od materijala visokog kvaliteta obezbeđuju najduži mogući upotrebni vek opreme.

Smanjivanje prljanja

Zbog visokih stopa konverzije u fluidiziranom koritu i hidrokrekovanju mulja, ostatak iz stuba za vakuumsko frakcionisanje je  nestabilan i taloženje asfaltena može uzrokovati ozbiljno prljanje i probleme zapušivanja kada se koriste tradicionalni dobošasto-cevasti izmenjivači toplote.

Što je viša stopa konverzije u postrojenju, to ostatak postaje nestabilniji i veći su problemi prljanja u izmenjivačima toplote. To znači da se stopa konverzije u postrojenju i koeficijent eksploatacije mogu ograničiti zbog prljanja izmenjivača toplote. Za minimiziranje problema sa prljanjem, potrebno je brzo i efikasno hlađenje ostatka i minimalno vreme zadržavanja u izmenjivaču. Pored toga, moraju se izbeći slepe zone sa sporijim protokom, ili čak loša distribucija, koje stvaraju kanale za prenos toplote niskih brzina.

Spiralni izmenjivači toplote kompanije Alfa Laval su optimalna tehnologija za ovaj tip procesa. Hlađenje velike efikasnosti i malo vreme zadržavanja u kombinaciji sa jednokanalnim protokom pružaju savršenu kontrolu brzine kanala, bez slepih zona i minimizirane tendencije ka prljanju u izmenjivačima. To omogućava maksimalnu stopu konverzije u postrojenju uz minimiziranje rizika od zapušivanja, čime se smanjuju potrebe za održavanjem. Ukoliko je potrebno čišćenje, vreme zastoja se drastično smanjuje zbog lakog pristupa kanalima za prenos toplote radi mehaničkog čišćenja.

Povećanje energetske efikasnosti u procesu hidrokrekovanja u rafineriji

  • Reaktivni odeljak

Glavne pozicije za iskorišćenje toplote u procesima hidrokrekovanja su kombinovani izmenjivači za dovodni i odvodni tok u reaktivnom delu. Za minimiziranje operativnih troškova rafinerije, izmenjivači toplote koji se koriste ovde mora biti projektovani sa najvišom mogućom pouzdanošću i otpornošću na koroziju kao i optimizirani tako da pružaju najveću energetsku efikasnost.

Kao članica Instituta za istraživanja prenosa toplote, kompanija Alfa Laval može omogućiti toplotne i hidraulične karakteristike opreme optimalne za prenos toplote i dizajn.

  • Odeljak izvlačenja proizvoda

Izvlačenje energije se takođe može optimizirati za predgrejanje dovodnog toka u jedinice za frakcionisanje i za hlađenje viška pare, ispuštene otpadne tečnosti sa dna jedinice i pumpane tečnosti. Obično, ostatak iz vakuumskih stubova jedinice za hidrokrekovanje se koristi za generisanje pare pod visokim pritiskom. Međutim, zahvaljujući Alfa Laval spiralnom izmenjivaču toplote sa niskim prljanjem, energija se može iskoristiti efikasnije za predgrejanje dovodnog toka, što generiše veću vrednost za rafineriju.

Dokazana tehnologija za procese hidrokrekovanja u rafineriji

Alfa Laval nudi nekoliko OLMI dobošasto-cevastih izmenjivača toplote i vazdušnih hladnjaka instaliranih u reaktorskom delu postrojenja za hidrokrekovanje širom sveta. Pored toga, Alfa Laval Compabloc i spiralni izmenjivači toplote omogućuju visoko-efikasno iskorišćenje energije – čak i za primene sa visokim prljanjem kao što je generisanje pare i usluge hlađenja ostatka i predgrejanja dovodnog toka