Desalinizacija sirove nafte

Uklanjanje soli i čvrstih materija iz sirove nafte je od kritične važnosti za efikasnost proizvodnje u rafineriji. To stavlja velike zahteve pred izmenjivače toplote. Propisno hlađenje otpadne vode je takođe potrebno za dodatni tretman u postrojenjima za preradu otpadnih voda. Bez obzira na tendenciju ka prljanju ili korozivnost otpadne vode iz vašeg desalinizatora, Alfa Laval izmenjivači toplote obezbeđuju maksimalnu efikasnost prenosa toplote i korisno vreme rada izmenjivača toplote.

Image for crude oil desalting 640x360 large

Unapređenja procesa desalinizacije sirove nafte

Smanjenje sadržaja soli u tretiranoj sirovoj nafti do prihvatljivih nivoa izaziva mnogo prljanja tokom procesa. Kako bi se minimiziralo vreme zastoja i optimiziralo hlađenje otpadnog toga, Alfa Laval izmenjivači toplote koji uzrokuju malo prljanja su odličan izbor.

 

Povećanje energetske efikasnosti u procesima desalinizacije u rafinerijama

Iskorišćenje energije iz otpadne vode nakon desalinizacije služi u dve namene. Prvo, izvučena energija se koristi za predgrejanje dovodne vode u desalinizator kako bi se povećala efikasnost procesa. Drugo, efektivno hladi otpadnu vodu pre tretmana nizvodno u postrojenju za otpadnu vodu. Potpuno . Alfa Laval izmenjivači toplote sa potpunim kontra-tokom koji pružaju pristup bliske temperature od 5°C omogućuju maksimiziranje iskorišćenja toplote.

Smanjenje prljanja u procesu desalinizacije

Prljanje u izmenjivačima za desalinizaciju ima negativan uticaj na iskorišćenje energije i, ukoliko se otpadni tok ne rashladi na propisan način, dospeće u postrojenje za tretman otpadnih voda sa temperaturom koja je previsoka za procese tretmana otpadnih voda pa stoga može uzrokovati poremećaje.

Postoje različiti tipovi prljanja, uključujući naslage soli tokom vremena, gomilanje mulja tokom ispiranja, ili sloj ulja koji pokriva površine za prenos toplote čime se smanjuje efikasnost prenosa toplote.

U zavisnosti od prirode i ozbiljnosti prljanja, od krucijalnog značaja je pravilno projektovanje i montaža pravog tipa izmenjivača toplote kako bi se maksimiziraladužina rada između održavanja.

Alfa Lavalova velika stručnost i širok asortiman izmenjivača toplote koji izazivaju malo prljanja vam omogućuju najbolje rešenje za ublažavanje problema prljanja u vašoj fabrici.

Otpornost na koroziju

Otpadna voda iz desalinizatora sadrži visok sadržaj hlorida. Za minimiziranje ili eliminisanje problema korozije, važno je odabrati pravi materijal za izmenjivače toplote koji se koriste za desalinizaciju na osnovu koncentracije soli, pH vrednosti i temperature.

Odabir metala otpornog na koroziju i visokog kvaliteta za tradicionalne dobošasto-cevaste izmenjivače toplote može biti skupa varijanta. Ali odabir istog metala za upotrebu u visoko-efikasnim Alfa Laval izmenjivačima toplote je mnogo jeftinije jer je površina za prenos toplote najmanje tri puta manja u odnosu na uporedive doboše-cevi i ploče napravljene od tankih limova. To ujedno i olakšava i čini ekonomičnijim odabir nekorozivnih materijala koji produžavaju upotrebni vek kritične procesne opreme.

CAPEX uštede

Za postizanje visokog stepena iskorišćenja toplote, minimalnog prljanja i manje korozije, neophodno je koristiti nekoliko redno vezanih doboša-cevi napravljenih od kvalitetnog materijala. Kako bi se obezbedilo maksimalno korisno vreme rada, preporučuje se instalacija rezervne opreme. Međutim, to je  skupo rešenje – ujedno i u pogledu početnih troškova investicije u opremu i troškova instalacije.

Alfa Lavalove  efikasne izmenjivače toplote karakterišu kompaktni dizajni koji štede prostor sa tendencijama malog prljanja i napravljeni su od materijala visokog kvaliteta, otpornog na koroziju. To smanjuje ujedno i veličinu i potreban broj izmenjivača toplote, čime se smanjuje i ukupan trošak instaliranja opreme.

Dokazani izmenjivači toplote za desalinizaciju sirove nafte

Alfa Laval ima otprilike 100 izmenjivača toplote koji se koriste u procesima desalinizacije u rafinerijama širom sveta. Oni maksimiziraju predgrejanje dovodne vode uz efektivno hlađenje otpadne vode. Pritom, naši izmenjivači toplote pružaju neprekidno korisno vreme rada i produžuju upotrebni vek opreme u rafinerijama sirove nafte.