Atmosferska destilacija

Atmosferska destilacija je srž rafinerije, i na nju odlazi do 30% upotrebljene energije. Iskorišćenje maksimalne količine energije je od kritične važnosti za profitabilnost. U odnosu na tradicionalne dobošasto-cevaste izmenjivače, pouzdani Alfa Laval Compabloc izmenjivači toplote iskoršćavaju više energije, omogućuju više korisnog vremena rada i zauzimaju manje prostora, čineći ga savršenim rešenjem za modernizaciju postrojenja sa prostornim ograničenjima.

Image for atmospheric distillation 640x360 large

Optimizacija procesa atmosferske destilacije u rafineriji

Jedinice za predgrejanje u okviru atmosferske destilacije su predviđeni za minimiziranje ukupne potrošnje energije u postrojenju kroz maksimizaciju iskorišćenja toplote iz toplih frakcija. Kompanija Alfa Laval poseduje stručnost, tehnologije i usluge koje povećavaju pouzdanost, energetske uštede, omogućuju manje održavanja, niže troškove i veću produktivnost.

Povećanje energetske efikasnosti kod atmosferske destilacije

Tipična kompozicija uređaja za predgrejanje, koja koristi tradicionalne dobošasto-cevaste izmenjivače toplote, je zasnovana na pristupu pinč/ukupne temperature od otprilike 30°C. Tu se uzimaju u obzir praktična ograničenja, kao što su potrebna površina za prenos toplote, ograničenja prostora, troškovi instalacije, hidraulična ograničenja i radne performanse.

Pločasti izmenjivači toplote, sa druge strane, imaju optimalnu temperaturu između 5° i 10°C, što znači da se do 25% više energije može iskoristiti iz toplih frakcija za predgrejanje sirove nafte. To takođe rezultuje uštedama energije od 25% u loženom grejaču.

Pomoću kompaktnih izmenjivača toplote kao što je Alfa Laval Compabloc, takođe je moguće iskoristiti energiju iz izvora  niske klase, kao što su višak pare u stubu za atmosfersku destilaciju. Zbog toga što se Compabloc može ekonomično proizvesti od materijala visokog kvaliteta, mogu se eliminisati problemi korozije. Pored toga, Compabloc zahteva minimalnu površinu i nudi malu zapreminu zadržavanja, što ga čini  ekonomičnim za instaliranje na konstrukciji.

Manje prljanja pri atmosferskoj destilaciji

Tradicionalni dobošasto-cevasti izmenjivači toplote obično imaju probleme sa prljanjem. Prljanje se obično javlja na toplom kraju kompozicije za predgrejanje gde se ostatak koristi kao medijum za zagrevanje, a temperature su visoke a brzine niske. Prljanje je  skupo i, vremenom, povećava upotrebu energiju u grejaču na gorivo kao i upotrebu energije za dovodnu pumpu. Takođe može ograničiti proizvodnju ukoliko se dostigne maksimalni kapacitet grejača na gorivo ili dovodne pumpe. To znači da je izmenjivačima toplote često potrebno čišćenje, što utiče na ukupne performanse postrojenja.

Kako bi se minimiziralo prljanje hemijskim naslagama, Alfa Laval Compabloc izmenjivači toplote su projektovani sa visokom turbulencijom i smicanjem u kanalima za prenos toplote. To rezultuje mnogo dužim radom – obično do tri puta duže – u odnosu na dobošasto-cevaste izmenjivače toplote.

Zbog toga što Alfa Laval Compabloc izmenjivači toplote pružaju visoku efikasnost prenosa toplote, potreban je manji broj izmenjivača za isti posao. Pored toga, naši izmenjivači toplote su projektovani za lak pristup i brzo, efektivno mehaničko čišćenje površine za prenos toplote, što minimizira troškove održavanja.

CAPEX uštede za atmosfersku destilaciju

Broj i veličina tradicionalnih dobošasto-cevastih izmenjivača toplote potrebnih za atmosfersku destilaciju se povećava kako raste energija iskorišćena iz vrućih frakcija.

Pomoću  efikasnih Alfa Laval Compabloc izmenjivača toplote, generalno nije potrebno više od dve jedinice za bilo koju primenu, bez obzira na stepen iskorišćenja toplote. Te jedinice zahtevaju tri do pet puta manje površine za prenos toplote u odnosu na uporedive dobošasto-cevaste zbog visoke efikasnosti prenosa toplote i upotrebe tankih ploča za prenos toplote koje dodatno smanjuju količinu upotrebljenog materijala.

Minimiziranjem broja izmenjivača i potrebnog materijala za prenos toplote, troškovi samog izmenjivača kao i njegove instalacije su drastično smanjeni. To posebno važi kada je potreban materijal više klase za visoku otpornost na koroziju. Moguće je postići smanjenja troškova čak do 80%.

Za projekte modernizacije, vraćanje investicije obično traje od nekoliko meseci, do najviše nekoliko godina u zavisnosti od složenosti projekta. Kod jednostavnih rafinerija, mogu se postići uštede do 30 miliona evra na izmenjivačima toplote za predgrejanje i troškovima instalacije.

Pored toga, maksimiziranjem iskorišćenja toplote u kompozicijama za predgrejanje, troškovi investicije u kapacitet grejača na gorivo se takođe mogu minimizirati. Slično tome, minimiziranjem ukupnog pada pritiska u kompoziciji za predgrejanje, mogu se smanjiti kapacitet dovodne pumpe i pad, što takođe može smanjiti projektovane limite pritiska u svoj opremi u okviru kompozicije za predgrejanje.

Dokazana tehnologija za atmosfersku destilaciju u rafinerijama

Alfa Laval ima više od 650 Compabloc izmenjivača toplote angažovanih na procesima atmosferske destilacije širom sveta. Većina izmenjivača toplote je instalirana u ulozi kondenzatora viškova, oko pinča (granične temperature), ili na kraju kompozicije za predgrejanje, tik ispred peći. Međutim, postoji nekoliko kompozicija za predgrejanje kod kojih svaka pojedinačna pozicija za iskorišćenje toplote koristi Alfa Laval Compabloc izmenjivač toplote.