Prerada sirove nafte

Na destilaciju sirove nafte ide čak do 50% ukupne potrošnje energije u rafineriji. Zbog toga je pouzdano iskorišćenje maksimalne količine energije od kritične važnosti za ukupnu profitabilnost. Kako bi se maksimizirala energetska efikasnost u zadržavanje neometanog rada, oslonite se na Alfa Lavalove izmenjivače toplote za visoku efikasnost prenosa toplote i dugoročnu operativnu pouzdanost.

Image for Crude Oil Processing 640X360 large