Proizvodnja struje upotrebom biomase i komunalnog čvrstog otpada

Za odlaganje velikih količina čvrstog otpada (MSW) koji se svakodnevno proizvodi, opštine širom sveta se sve više oslanjaju na jedinice za spaljivanje otpada koje generišu paru i struju. Isto važi i za zemlje i industrije koje proizvode velike količine otpadne biomase, kao što su poljoprivredni i šumski otpad. Dostupna u ogromnim količinama, biomasa je vodeći izvor energije za generisanje obnovljive energjie.

Biomass-and-MSW-power 640x360

Pretvaranje otpadne biomase u dragocen resurs

Zbog rasta populacije i povećanja životnog standarda, velike količine biomase se proizvode svake godine. Pretvaranje tih količina u energiju obećava. Veća upotreba čiste, obnovljive energije iz biomase zahteva pouzdane i efikasne tehnologije za procese kao što su gasifikacija i direktno paljenje.

Alfa Lavalov asortiman tehnologija za prenos toplote je naročito podesan za te procese:

  • Centralno hlađenje: Pločasti izmenjivači toplote i filteri sa sopstvenim čišćenjem za zatvorene rashladne sisteme
  • Pomoćno hlađenje: Suvi hladnjaci, adijabatski hladnjaci
  • Parni procesi: Kondenzatori turbine, predgrejači dovodnog toka, kondenzatori daljinskog grejanja
  • Elementi energetskih instalacija: Hladnjaci ulja, pokretne jedinice za tretman ulja, pomoćni kotlovi
  • Tretman otpadnih voda: dekanteri i izmenjivači toplote