IGCC – gasifikacija uglja, naftnog koksa

Strogi standardi vezani za emisije postavljaju izazove pred elektrane na ugalj ili naftni koks. Iako kompleksna i skupa, postrojenja za Integrisanim kombinovanim ciklusom gasifikacije (IGCC ) mogu biti atraktivna rešenja kada su ugalj ili naftni koks dostupni po niskoj ceni i kada se takođe koriste za proizvodnju sekundarnih proizovda za druge industrije.

IGCC 640x360new

Osluškujući puls buduće čistije i pametnije energije

Zadovoljenje globalnih potreba za energijom uz minimiziranje uticaja na životnu sredinu je glavni izazov za svetske proizvođače struje. Alfa Laval poseduje rešenja i opremu za postrojenja sa integrisanim kombinovanim ciklusom gasifikacije (IGCC) koji povećava energetsku efikasnost, smanjuje troškove, povećava pouzdanost i učinke i minimizira uticaj na životnu sredinu.

Alfa Lavalova rešenja za IGCC postrojenja

  • Prenos toplote i vazdušno hlađenje tokom procesa: Dobošasto-cevasti izmenjivači toplote; Zavareni pločasti izmenjivači toplote; Rastavljivi pločasti izmenjivači toplote; Vazdušni hladnjaci sa rebrastim cevima
  • Centralno hlađenje: Pločasti izmenjivači toplote i filteri sa sopstvenim čišćenjem za zatvorene rashladne sisteme
  • Pomoćno hlađenje: Vazdušni hladnjaci vlažne površine koji koriste tokove otpadne vode, kao što je izlazni tok sa dna jedinica za reverznu osmozu, rashladnog tornja ili sistema za recirkulaciju pare, i lokalna komunalna otpadna voda; hibridna rashladna rešenja uparena sa Alfa Lavalovim suvim hladnjacima
  • Tretman otpadnih voda: dekanteri i izmenjivači toplote, uključujući hlađenje sive vode; Trakasti filteri; Trakaste prese
  • Elementi energetskih instalacija: Hladnjaci ulja, pokretne jedinice za tretman ulja