Alfa Laval - Proizvodnja gasa pomoću peći na koks

Proizvodnja gasa pomoću peći na koks

Coke-oven-gas-640x360