Tretman žvakaćih guma

Široka lepeza guma se koristi u prehrambenoj industriji u proizvodima kao što su margarin, čokolada, žvakaće gume, pekarski proizvodi i gotova jela, a sve zastupljenije su i kozmetičke, farmaceutske i tehničke primene.

Gum processing 640x360

Gume koje se koriste u prehrambenoj industriji mogu se sastojati od hidrokoloida kao što su alginati, karagenani, galaktomanani (karuba guma – ili rogačeva guma – i guar guma), biopolimeri (ksantan guma i skleroglukan) i pektini (i visoki metoksil i niski metoksil).

Dodate gume postepeno dobijaju odobrenje kako znanje o jedinstvenim svojstvima i komercijalnom potencijalu ovih prirodnih proizvoda raste.

Alfa Laval sistemi koji se najčešće koriste za obradu guma uključuju:

  • Prečišćavanje korišćenjem tehnologije membranske filtracije za mikrofiltraciju, ultrafiltraciju i nanofiltraciju
  • Specijalizovane dekanterske centrifuge za separaciju
  • Contherm izmenjivači toplote sa struganom površinom za grejanje i hlađenje
  • Spiralni izmenjivači toplote za širok spektar grejanja/hlađenja