Tretman hrane za kućne ljubimce

Kućni ljubimci sada igraju sve značajniju ulogu u savremenom životu, što rezultira željom da se poboljša kvalitet hrane kojom se ti ljubimci hrane. Zbog toga se tradicionalno topljeno meso zamenjuje ohlađenim svežim mesom.

Pet food processing 640x360

Sveže meso za hranu za kućne ljubimce

Rešenje za hlađenje mekih klaničnih nusproizvoda od mesa ili nusproizvoda od ribe jeste Alfa Laval Contherm cilindrični izmenjivač toplote sa struganom površinom, koji je specijalno osmišljen za hlađenje viskoznih, lepljivih i proizvoda sa sadržajem čvrstih komada. U Contherm sistemima za hlađenje proizvodi se hlade bez kontakta sa vazduhom. Njegova konstrukcija je dobro promišljena  – Contherm zahteva malo prostora, smanjuje radnu snagu i zahteva samo minimalno održavanje. Jedinica se takođe lako čisti, iako radi sa zahtevnim proizvodima.

Sveže koncentrovano meso

Alfa Laval sistem za koncentrovano meso, zasnovan na dobro poznatim Alfa Laval sistemima za jestivu ribu i meso, omogućava smanjenje sadržaja vlage, obično za 50%.

Osnovne tehnologije kompanije Alfa Laval omogućavaju da se održi potpuna kontrola nivoa masti i vlage u svim proizvodima od svežeg mesa od klanja ili prerade ribe. Alfa Laval tehnologija koncentrisanog mesa omogućava balansiranje nivoa masti i smanjenje vlage, čime se obezbeđuje da proizvođači suve hrane za kućne ljubimce mogu da integrišu više svežeg mesa u svoje proizvode. Dosledna količina vlage i masti, bez obzira na fluktuaciju ulaznog sastava, takođe olakšava balansiranje različitih vrsta suve hrane za kućne ljubimce.

Sistem se može implementirati pomoću procesora ili prerađivača hrane za kućne ljubimce i može se prilagoditi praktično svakoj vrsti svežeg mesa koja se koristi u hrani za kućne ljubimce.

Sistem za koncentrovano meso

Sistem uključuje tri glavna procesna sistema

  1. Mlevenje i emulgovanje sirovina (veličine čestica maksimalno 3 mm) sveže ili smrznute sirovine.
  2. Alfa Laval Centriflow sistem, sa trofaznom tehnologijom centrifugiranja dekanterom i prečišćavanjem masti za obezbeđivanje čvrstih supstanci mesa, "lepljive" vode i masti.
  3. AlfaVap sistem za isparavanje koncentriše "lepljivu" vodu u visoko funkcionalan koncentrat mesa, koji se može koristiti odvojeno kao dodatak ili pojačivač ukusa u fazi proizvodnje peleta..

Ovo omogućava postizanje koncentrata mesa sa približno polovinom vlage, koristeći dokazanu tehnologiju koja se već koristi u preradi jestivih mesnih proteina.