Proizvodnja pšeničnog skroba

Pšenica je sve popularniji izvor skroba u celom svetu, jer je lako dostupna u blažim klimatskim uslovima i sadrži dragocenu proteinsku frakciju koja se naziva vitalni gluten. On je u širokoj upotrebi u ishrani ljudi. Alfa Laval procesi i proizvodi za proizvodnju pšeničnog skroba pružaju vam malu potrošnju vode i energije, lako upravljanje i visok prinos. Oprema Alfa Laval omogućava vam da poboljšate performanse i smanjite operativne troškove bez ugrožavanja kvaliteta ili pouzdanosti.

Wheat processing 640x360

Trofazno cepanje pšenice

Veliki kapacitet, kompaktna veličina, mala potrošnja energije i velika pouzdanost čine Alfa Laval STNX trofazne dekanterske centrifuge idealnim izborom za odvajanje glutena, skroba i pentozana.

Osiguravaju nežno rukovanje proizvodima, kao i proizvodnju dobro aglomerisanog glutena, što otvara put ka većoj efikasnosti u bilo kojoj daljoj preradi. Dizajn otvorenog ispusta čini ove dekanterske centrifuge manje osetljivim na promene brzine protoka i kvaliteta brašna.

Odvodnjavanje skroba tipa B

Upotreba dekanterske centrifuge za odvodnjavanje skroba tipa B rezultira skrobom sa 40–44% suvih čvrstih supstanci - otprilike dvostruko većim nego u separatoru velike brzine.

Bolje odvodnjavanje rezultira nižom potrošnjom energije u fazi sušenja, što znači da se u procesu može ponovo koristiti više vode. Prelivena voda iz dekanterske centrifuge ima isti visok kvalitet kao ona iz separatora velike brzine.

Uklanjanje vlakana

Centrifuge sa konusnim sitom se koriste za efikasno uklanjanje vlakana. Svaka centrifuga za prosejavanje sastoji se od rotirajuće konusne korpe sa pločama sita, mlaznice iz koje se voda za pranje kontinuirano raspršuje preko sloja celuloze u konusnom situ, kućišta opremljenog mlaznicama za „zadnje pranje“ sita i čišćenje kućišta i rasporeda vožnje.

Pojašnjenje

U zavisnosti od potrebnog kapaciteta, Alfa Laval može da isporuči brze separatore ili hidrociklone za pročišćavanje procesne vode od koncentracije skroba.

Pranje skroba

Visoke performanse i pouzdan rad karakterišu naše sisteme za pranje skroba. Kvalitetni materijali i male tolerancije u našim hidrociklonima (ciklonetima) dovode do efikasnog pranja i vrlo niskog nivoa nečistoća u krajnjem proizvodu.

Isparavanje otpadnih voda

Naši sistemi za isparavanje otpadnih voda iz pšenice zasnovani su na Alfa Flash tehnologiji, čineći ih kompaktnim i energetski efikasnim. Velika brzina protoka i turbulencija minimiziraju zaprljanje. U postojećim sistemima za isparavanje potrošnja pare može se smanjiti za 50% tako što će se njima dodatno opremiti dodatni efekat zasnovan na tehnologiji Alfa Laval. Vreme povrata investicija za ovu vrstu ulaganja je često manje od godinu dana.

Grejanje i hlađenje

Alfa Laval nudi široku paletu izmenjivača toplote sa zaptivenim i lemljenim pločama sa visokom toplotnom efikasnošću, kompaktnim dizajnom, visokim radnim vekom i niskim troškovima održavanja. Kapacitet ovih lemljenih izmenjivača toplote lako možete proširiti dodavanjem dodatnih ploča u kasnijoj fazi.