Proizvodnja šećera

Proizvodnja i prerada šećera podrazumevaju neprekidni prenos toplote do i od različitih tokova sokova - od prvog soka do finalne melase. Finansijska održivost proizvodnje šećera zavisi od troškova energije. Termička efikasnost Alfa Laval WideGap pločastih izmenjivača toplote i pločastih isparivača pomaže proizvođačima šećera da maksimiziraju kvalitet proizvoda i minimiziraju operativne troškove i troškove energije.

Sugar production 640 x 360

Procesuiranje znanja

Alfa Laval ima više od 40 godina iskustva u zadovoljavanju potreba industrije šećera i u svim aspektima prenosa i povrata toplote.

Napredni izmenjivači toplote i tehnološki know-how

Ugradnja Alfa Laval pločastih izmenjivača toplote je visoko efikasan način za smanjenje potrošnje energije u vašoj šećerani. Imamo jedinice za čitav niz zadataka grejanja i hlađenja, uključujući pločaste izmenjivače toplote WideGap za sokove šećera koji sadrže vlakna, standardne pločaste izmenjivače toplote za bistri sok, pretapanja, sirupe i melasu, isparivače AlfaVap i kondenzatore AlfaCond.

Iako su Alfa Laval pločasti izmenjivači toplote koji se koriste u preradi šećera mnogo manji od izmenjivača toplote cev-u-cevi, njihova toplotna efikasnost je 200–300% veća. Finansijske koristi se stoga množe od kampanje do kampanje. Ostala oprema koju pružamo za industriju šećera uključuje energetski efikasne centrifuge za dekanter i rotacione pumpe.