Prerada lateksa

Prirodni kaučuk iz lateksa se dobija zasecanjem kore gumenih stabala i sakupljanjem eksudata. Sakupljeni prirodni lateks može se preraditi u obliku suve gume ili u tečni oblik poznat kao koncentrat lateksa. Kompanija Alfa Laval je bila uključena u dizajn centrifuge za koncentriranje prirodnog lateksa u lateks koncentrat od najranijih dana industrije.

latex gloves 640x360

Pored pružanja odgovarajuće opreme za optimizaciju procesa, podjednako je važno i naše prisustvo u svim glavnim zemljama u svetu koje proizvode koncentrate lateksa. Time postajemo više od dobavljača opreme; dobijamo šansu da budemo partner našim kupcima tokom celog životnog veka opreme. Alfa Lavalovo efikasno upravljanje održavanjem generisaće primetne uštede troškova.