Pravljenje čelika

Od sinterovanja i rada u visokoj peći do osnovne peći sa kiseonikom i rafinacije vrućeg metala, procesi proizvodnje čelika oslobađaju velike količine toplote i emisija. Proizvođači čelika koji žele da smanje ukupne troškove rada i minimiziraju uticaj na životnu sredinu mogu se obratiti Alfa Lavalu. Alfa Laval-ove dokazane tehnologije prenosa toplote, odvajanja i rukovanja tečnostima optimizuju procese i povećavaju krajnji rezultat.

Steelmaking 640x360

Povećanje efikasnosti proizvodnje čelika

Alfa Laval nudi razna rešenja, kao što su vazdušni i pločasti izmenjivači toplote, kao i centrifugalni dekanteri. Ovo pomaže da se poveća rezultat kroz efikasno odvođenje viška toplote, kao i pametno rukovanje obnovljenim muljem.

Toplota se obično hladi recirkulacijom procesne vode koja je povezana sa sekundarnim sistemom hlađenja. Bez obzira na to koji sistem hlađenja se primenjuje, Alfa Laval nudi širok spektar rešenja izmenjivača toplote.

Sve operacije proizvodnje čelika su podvrgnute velikim formacijama gasa koji treba da se očisti u velikim mašinama za čišćenje. Primenom savremene tehnologije dekantera, rezultujući isušeni mulj se može reciklirati nazad u proces i samim tim poboljšati krajnji rezultat.

Recikliranje prašine i mulja

Dekanter centrifuge se široko koriste za rad sa prašinom iz visokih peći, BOF peći, postrojenja za sinterovanje i drugih operacija rastopljenih metala. Uklanjanjem vode iz mokrog pražnjenja i obnavljanjem i reciklažom čvrstih materija, moguće je ostvariti dodatne prihode. Štaviše, korišćenje dekantera koji štedi prostor eliminiše prašnjavo radno okruženje, čime se promovišu sigurniji i zdraviji uslovi rada.

Sistemi hlađenja zatvorene petlje

Dobro dizajnirani sistemi za hlađenje su od vitalnog značaja s obzirom na složene procese i uslove rada sa kojima se susreću visoke peći, BOF peći i elektrolučne peći, postrojenja za direktnu redukciju i mašine za kontinualno livenje.

U sistemu hlađenja zatvorene petlje, visokokvalitetna voda se hladi u sekundarnom sistemu za hlađenje, koji se sastoji od pločastih izmenjivača toplote hlađenih morskom, rečnom vodom ili vodom iz obližnjeg rashladnog tornja, koji:

  • Smanjuje održavanje zahvaljujući upotrebi Alfa Laval pločastih izmenjivača toplote lakih za održavanje
  • Smanjuje troškove pumpanja jer pumpe treba da prevaziđu samo statičku glavu procesne opreme, a ne ceo rashladni toranj.

Hladnjak vazduha kao sekundarni sistem hlađenja

Pošto je voda sve ređi resurs, od vitalnog je značaja za proizvođače čelika da traže alternativne sisteme za hlađenje. Sistemi za hlađenje vazduha zatvorene petlje su efikasna alternativa rashladnim tornjevima koji eliminišu i probleme i troškove povezane sa tretmanom vode i vodom za dopunjavanje. Alfa Laval hladnjaci vazduha kombinuju visoku efikasnost sa niskom potrošnjom električne energije i nivoom buke.