Zaštita rashlađivača

Zagađenje predstavlja pretnju radu rashlađivača, pošto je kondenzator podložan brojnim čestim problemima vezanim za zagađenje. Kompanija Alfa Laval pronalazi nove načine da obezbedi zaštitu rashladnog uređaja ugradnjom svog efikasnog izmenjivača toplote u ekonomična i ekološka rešenja na bazi principa prirodne konvekcije.

Chiller-protection 640x360

Zagađenje umanjuje performanse

Zagađena radna sredina povećava rizik od prekida rada rashlađivača usled kvara na kondenzatoru. Pošto je kondenzator veoma osetljiv na dejstva korozivnih hlorida, nečistoća i bioloških aktivnosti u vodi, postoji potreba da se omogući ekonomična zaštita rashladnog uređaja.

Uloga prirodne konvekcije u zaštiti rashladnih uređaja

Rastavljivi izmenjivači toplote kompanije Alfa Laval se mogu koristiti kao ekonomična i veoma efektivna zaštita kondenzatora kod rashladnih uređaja. U kombinaciji sa rashladnim tornjem ili izvorom prirodne konvekcije (prirodnog hlađenja), kao što su reka ili jezero, naši pločasti izmenjivači toplote stvaraju indirektan sistem za zaštitu rashladnog uređaja. Ovo tehničko rešenje u odnosu na direktni sistem kod kog je izvor hlađenja u direktnoj vezi sa rashladnim uređajem, eliminiše probleme povezane sa zagađenjem i kao rezultat unapređuje pouzdanost kondenzatora i smanjuje troškove održavanja.

Alfa Laval 360° Service Portfolio

 

Da bi vaša oprema bila u najboljem radnom stanju, Alfa Laval nudi sveobuhvatan portfolio usluga. 

Kontaktirajte nas  kako biste saznali kako možemo proširiti performanse vaših proizvoda.