Proizvodnja među-hemikalija

Bilo da je u pitanju proizvodnja formaldehida, poliola, organskih kiselina, amina ili ostalih intermedijarnih petrohemijskih proizvoda, Alfa Laval poseduje znanje i sveobuhvatni asortiman izmenjivača toplote, kondenzatora, dekantera i separacione opreme koje zadovoljavaju industrijske potrebe. Pored toga, pouzdanost i otpornost Alfa Laval opreme ne samo da donosi bezbrižnost, već tako i profitabilnost u međuprocese proizvodnje hemikalija.

Intermediate chemicals production 640x360

Optiomizacija procesa proizvodnje intermedijarnih hemikalija

Alfa Laval nudi sveobuhvatni asortiman efikasnih i dugotrajnih pločastih, spiralnih i rastavljivih izmenjivača toplote, kondenzatora, kotlova za ponovno zagrevanje, dekantera i separacione opreme, za industriju intermedijarnih petrohemijskih proizvoda. Bez obzira da li proizvodite formaldehid, poliole, organske kiseline, amine ili ostale intermedijarne petrohemijske proizvode, Alfa Laval poseduje opremu i stručnost za zadovoljenje vaših potreba.

Kompaktni Alfa Laval pločasti izmenjivači toplote nude pristup male temperaturne razlike  između toplog i hladnog medijuma u vašim izmenjivačima toplote, time koristeći znatno više toplote od tradicionalnih dobošasto-cevastih jedinica. To vam omogućuje iskorišćenje i ponovnu upotrebu energije, čime se smanjuju emisije CO2 iz vašeg postrojenja.

Na primer, izmenjivači toplote kompanije Alfa Laval znatno smanjuju prljanje. To znači da vaša oprema zahteva ređe čišćenje, što minimizira zastoje u radu. Pored toga, oprema se može lako očistiti hidro-mlazom ili pomoću Cleaning-in-Place modula (čišćenje na licu mesta).

Balaji Amines Ltd. u Indiji je veoma dobar primer kako investicija u pločaste izmenjivače toplote Alfa Laval Compabloc prevazilazi očekivanja. Potrošnja pare je smanjena za 40% u odnosu na upotrebu uporedivih dobošasto-cevastih izmenjivača. To je revolucionalizovalo toplotnu efikasnost postrojenja i znatno smanjilo vreme potrebno za realizaciju povraćaja investicije. Upotreba Alfa Laval Compabloc za proizvodnju amina se ovde pokazala kao savršen izbor zahvaljujući pouzdanosti, efikasnosti i dugotrajnosti jedinice, čak i pri rukovanju agresivnim medijumima na visokim temperaturama i visokim pritiscima. Praktično ne zahtevajući nikakvog održavanje, Compabloc se može očistiti za nekoliko sati umesto nekoliko dana potrebnih za čišćenje dobošasto-cevastih izmenjivača.

 

Downloads