Proizvodnja aromatičnih jedinjenja

Proizvodnja benzena, toluena, ksilena ili ostalih aromatika zahteva kombinaciju visoke efikasnosti proizvodnje i niskih troškova. To je razlog zbog kog se proizvođači aromatičnih supstanci obraćaju kompaniji Alfa Laval kako bi zadovoljili globalnu potražnju uz osiguranje konkurentnosti. Naše veliko praktično znanje kao i pouzdana toplotna i separaciona oprema održavaju troškove na niskom nivou uz povećanje prinosa i profitabilnosti.

Aromatics production 640x360

Optimizacija proizvodnje aromatika za petrohemijsku industriju

Kako biste dostigli potpuno novi nivo toplotne integracije unutar postrojenja za proizvodnju aromatika, potražite termalna rešenja iz kompanije Alfa Laval. Konvecionalna postrojenja za proizvodnju aromatika koja koriste tradicionalne dobošasto-cevaste izmenjivače toplote za toplotnu integraciju su generalno ograničena zbog njihovih velikih dimenzija i visokih troškova. Alfa Lavalovi zavareni izmenjivači toplote, sa druge strane, nude ekonomično iskorišćenje toplote koje bi obično zahtevalo pet ili više dobošasto-cevastih izmenjivača povezanih na red, za obavljanje istog zadatka. Kompaktni dizajn naših izmenjivača toplote omogućava oslobađanje do 40% podne površine, koja se može iskoristiti za povećanje proizvodnog kapaciteta ili za ostale procese.

 

Pored toga, kompanija Alfa Laval takođe nudi inovativna rešenja koja bi procese učinila efikasnijim kroz upotrebu visoko-efikasne tehnologije separacije. Postoji nekoliko pozicija duž linije za proizvodnju aromatika koje su ključne za obezbeđivanje čistoće ulja za podmazivanje kompresora. Kod hiljada instalacija širom sveta, proizvođači aromatika se oslanjaju na separacionu tehnologiju velike brzine kompanije Alfa Laval za produženje radnog veka ulja za podmazivanje kompresora. Takođe vredi napomenuti: Alfa Laval je bila pionir u upotrebi dekantera sa sitastom posudom u procesu kristalizacije paraksilena.

 

Naše tehnologije su se dokazale širom sveta. Alfa Laval ima partnerski odnos sa vodećim svetskim izdavačima licenci za tehnologiju, i to za sledeće procese proizvodnje aromatika:

  • Hidrotretiranje
  • Reformisanje
  • Ekstrakcija benzen-toluena
  • Izvlačenje para-ksilena
  • Izomerizacija para-ksilena
  • Procesi transalkilacije/disproporcionacije