Proizvodnja vodonik-peroksida

Proizvodnja vodonik peroksida zahteva veoma efikasnu upotrebu sirovina i energije. Kompanija Alfa Laval ima široka znanja u vezi sa procesom i širok asortiman kompaktnih izmenjivača toplote za zadovoljenje industrijskih potreba. Posebno projektovane ploče omogućuju visoku toplotnu efikasnost i visoke turbulencije, sa višim performansama od kovencionalnih dobošasto-cevastih jedinica, a pored toga i zauzimaju manje podnog prostora. To smanjuje operativne troškove i troškove energije.

hydrogen-peroxide-productio 640x360

Unapređenje energetske efikasnosti procesa proizvodnje vodonik peroksida

Proizvodnja vodonik peroksida zahteva pravo znanje, opremu i usluge. Za podršku energetskoj efikasnosti i održivosti u okviru svih toplotno-intenzivnih procesa, tu je kompanija Alfa Laval.

Kompanija Alfa Laval nudi rešenja bez dihtunga za zahtevne namene kao što su predhlađenje dovodnog toga materije za oksidiranje ili hlađenje gasova. Veoma podesni za agresivne tečnosti, naši Compabloc, Duroshell, spiralni i poluzavareni izmenjivači toplote su kompaktni i veoma efikasni. Ovi dizajni sistema za proizvodnju vodonik peroksida koji štede prostor takođe štede i novac i dragocene sirovine.