Proizvodnja hlorovodonične kiseline

Visoka toplotna efikasnost i ekstremna otpornost na koroziju su od kritične važnosti za proizvodnju hlorovodonične kiseline velikog obima. Kako bi zadovoljili te zahteve, Alfa Lavalov Diabon® asortiman izmenjivača toplote sa grafitnim pločama kombinuje naše stručno znanje u vezi sa tehnologijom prenosa toplote sa znanjem SGL grupe o grafitnoj procesnoj opremi.

Hydrochloric acid production 640x360

Optimizacija proizvodnje hlorovodonične kiseline

Kao svetski vodeći provajder tehnologija za prenos toplote, separaciju i upravljanje fluidima, kompanija Alfa Laval poseduje stručno znanje i širok asortiman opreme i usluga za zadovoljenje potreba za proizvodnjom hlorovodonične kiseline velikog obima.

Pored toga, kompaktni dizajn Alfa Lavalovih Diabon® pločastih izmenjivača toplote nudi veću toplotnu efikasnost uz korišćenje manje podnog prostora od bilo kojih drugih izmenjivača toplote sa grafitnim blokom ili konvencionalnih dobošasto-cevastih izmenjivača toplote. Posebno dizajnirani naborani šabloni ploča koji unapređuju velike turbulencije maksimiziraju efikasnost prenosa toplote i korisno vreme rada.

Kompanija Alfa Laval poseduje stručno znanje, opremu i servise koji su vam potrebni bukvalno za bilo koji proces – od kondenzovanja isparenja do hlađenja gotove kiseline. Bilo da je u pitanju proizvodnja hlorovodnične kiseline za površinski tretman metala, proizvodnja soli hlorida, stimulacija naftnih bušotina, prerada hrane, prerada ruda ili druge industrijske primene, računajte na Alfa Laval kada je u pitanju smanjenje troškova i povećanje produktivnosti