Hloralkalna proizvodnja

Energetska efikasnost, strogi propisi vezani za emisije i bezbedno upravljanje otpadom su izazovi sa kojima se suočava industrija hlor-alkalija. Proizvođačima su potrebni pouzdani, energetski efikasni i održivi procesi za proizvodnju hlora, vodonika i kaustične sode. Kako bi zadovoljila ove potrebe, kompanija Alfa Laval ima širok asortiman komponenti i kompletnih projektovanih rešenja za prenos toplote koji smanjuju troškove i podižu produktivnost.

Chllor-alkali 640x360new

Ka efikasnijoj hloralkalnoj elektrolizi

Proizvodnja hlora, vodonika i kaustične sode obuhvata procese koji troše mnogo struje, što čini oko polovine ukupnih proizvodnih troškova. Proizvođači hloralkalija i EPC kompanije se mogu osloniti na Alfa Lavalove dobro dokazane komponente i sposobnost isporuke opreme za prenos toplote koja štedi energiju i kaustičnih evaporacionih sistema.

Naš širok asortiman rastavljivih, poluzavarenih i zavarenih izmenjivača toplote visokih performansi, se lako ugrađuje na pozicije za prenos toplote u svim linijama za proces elektrolize. Za namene kao što su predtretman rastvora soli, mokro hlađenje hlora u gasovitom stanju, hlađenje vodonika i zagrevanje i hlađenje elektrolita, Alfa Laval ima veliko iskustvo sa procesom hloralkalne elektrolize kada je u pitanju isporuka opreme proizvođačima hloralkalija širom sveta.