Proizvodnja sumporne kiseline

Efikasnost procesa je ključna za uspešnu proizvodnju sumporne kiseline. Sve više, proizvođači se okreću ka kompaniji Alfa Laval zbog poznavanja procesa, pouzdane opreme otporne na koroziju uz izvanrednu efikasnost prenosa toplote i široke usluge koje podržavaju optimalne performanse. Kao dugoročni partner u ovoj grani industrije, kompanija Alfa Laval pomaže u povećanju efikasnosti postrojenja, smanjenju troškova i unapređenju ekoloških performansi.

Alumina

Dokazana rešenja za efikasnu proizvodnju sumporne kiseline

Industrija sumporne kiseline se suočava sa izazovima kao što su energetske efikasnost, ograničenja troškova i ekološki problemi. Sa više od 40 godina iskustva na polju proizvodnje sumporne kiseline, kompanija Alfa Laval pomaže u savladavanju tih izazova.

Pošto dokazano podnosi teške uslove postrojenja za proizvodnju kiseline, naš širok asortiman izmenjivača toplote otporan na koroziju pruža izuzetan prenos toplote potreban za efikasnost procesa. Od hladnjaka slabih kiselina, hladnjaka tornjeva za sušenje i posrednih hladnjaka apsorpcionih tornjeva do hladnjaka konačanih apsorpcionih tornjeva, hladnjaka proizvedene kiseline, hladnjaka pušljive kiseline i izmenjivača toplote pušljice sumporne kiseline, oprema kompanije Alfa Laval nudi impresivnu toplotnu efikasnost za prenos toplote, iskorišćenje toplote i ostale namene povezane sa proizvodnjom sumporne kiseline. Pored toga, ova oprema dolazi uz dodatne prednosti u vidu niskih troškova instalacije, upotrebe i održavanja.

Materijali visokih performansi

Sumporna kiselina podrazumeva veoma agresivna radna okruženja. Kompanija Alfa Laval ima široku selekciju pločastih materijala otpornih na koroziju i dugotrajne, veoma otporne dihtunge skrojene tako da odgovaraju najzahtevnijim namenama koje obuhvataju sumpornu kiselinu. Zahvaljujući velikom stručnom znanju u ovoj grani industrije, nudimo vam pomoć pri odabiru pravog materijala za vaš proces proizvodnje sumporne kiseline čime se osigurava pouzdan rad i korisno vreme rada.

Profit iz iskorišćenja otpadne toplote

Znatne količine toplote koja se oslobađa proizvodnjom sumporne kiseline velikog obima predstavljaju prihode koje treba privući. Kao jedan od najistaknutijih svetskih eksperata na polju tehnologije iskorišćenja toplote, kompanija Alfa Laval nudi proverene tehnologije i veliko iskustvo i znanje u ovoj grani industrije kako bi vam pomogla da iskoristite dragocenu energiju i stavite je u komercijalnu upotrebu.

Energija iskorišćena zahvaljujući Alfa Lavalovim rastavljivim i poluzavarenim izmenjivačima toplote se može iskoristiti za grejanje dovodnog toka vode u kotao za procese predgrejanja, pružanje energije okolnim postrojenjima, ili pružanje daljinskog grejanja domaćinstvima i gradovima. Bez obzira na to šta izaberete, investicije u iskorišćenje otpadne toplote su male, a uštede su maksimalne, što vam može pomoći u lakšem dostizanju konačnog cilja.

Proizvodnja sulfurne kiseline i dalinsko grejanje heating

Nakon rekonstrukcije sistema za hlađenje sa pločastim izmenjivačima u zatvoreni krug hlađenja, može, da se otpadna toplina koristi u namene dalinskog grejanja. 

Pročitajte celi člana o Kemira i poluzavarenima izmenjivačima toplote