Proizvodnja azotne kiseline

Oprema otporna na koroziju je od suštinske važnosti za proizvodnju azotne kiseline što znači da materijalni troškovi mogu biti poprilično visoki. Zahvaljujući pametnim, kompaktnim i visoko-efikasnim dizajnima, oprema kompanije Alfa Laval na najbolji način koristi egzotične materijale za optimizaciju performansi postrojenja uz minimiziranje kapitalnih troškova.

Nitric-acid 640x360

Hlađenje i kondenzovanje gasova u postrojenjima za proizvodnju azotne kiseline se obavlja u ekstremno korozivnim sredinama. Zahvaljujući bliskoj saradnji sa korisnicima, Alfa Laval može preporučiti optimalne materijale za većinu namena i obezbediti dug upotrebni vek opreme.

Zahvaljujući svojoj kompaktnoj, bez dihtunga, i potpuno zavarenoj konstrukciji, Alfa Laval Compabloc laserski zavareni izmenjivači toplote često su najbolji izbor za zahtevne kondenzujuće primene.

Za rashladne primene tu su Alfa Lavalovi poluzavareni ili rastavljivi izmenjivači toplote koji podnose date temperature, pritiske i koncentracije azotne kiseline.

Pored glavne linije za proizvodnju azotne kiseline, kompanijaAlfa Laval nudi i širok asortiman opreme za upotrebu u komunalnim delovima postrojenja, uključujući opremu za kondenzaciju pare, tretman otpadnih voda i separatore velike brzine za prečišćavanje ulja za podmazivanje.