Proizvodnja amonijum nitrata

Maksimiziranje energetske efikasnosti je od vitalnog značaja za uspeh. To zahteva veoma male varijacije temperature. Tehnologije prenosa toplote kompanije Alfa Laval pomažu proizvođačima amonijum nitrata širom sveta da smanje troškove energije i povećaju produktivnost.

Ammonium-nitrate 640x340

Kompanija Alfa Laval poseduje veliko stručno znanje, opremu i usluge koje mogu pomoći proizvođačima amonijum nitrata da unaprede efikasnost i produktivnost svog postrojenja.

Proizvodnja amonijum nitrata putem neutralizacije azotne kiseline i amonijaka (gasa) stvara velike količine vodene pare. Alfa Lavalove fleksibilne i pouzdane tehnologije za iskorišćenje toplote nude vlasnicima postrojenja veću slobodu da odluče gde da koriste različite izvora grejanja ili hlađenja tokom procesa jer naša oprema omogućuje projektovanje namena sa temperaturnim pristupom od svega 2°C (3.5°F).

Za evaporacione procese, kompanija Alfa Lavalmože ponuditi kompletan asortiman kondenzatora i evaporatora kako bi zadovoljila potrebe bukvalno svake radne temperature, kao i sisteme za evaporaciju po principu ključ u ruke, za izvlačenje dragocenog amonijum nitrata iz tokova otpadne vode.