Proizvodnja amonijaka

Kako bi ostali profitabilni, globalni proizvođači amonijaka moraju neprekidno unapređivati ukupnu energetsku efikasnost. Sa velikim praktičnim znanjima i širokim asortimanom opreme i usluga, Alfa Laval može pomoći u optimizaciji energetski-zahtevnih procesa proizvodnje amonijaka pomoću naših kompaktnih i veoma efikasnih izmenjivača toplote.

Ammonia production

Osluškujući proizvodnju amonijaka

Proizvođači amonijaka se mogu oslonivit na stručnost kompanije Alfa Laval, širok asortiman opreme i globane servise i podršku u vezi sa smanjenjem potrošnje energije i povećanjem produktivnosti.

Alfa Laval OLMI asortiman izmenjivača toplote, na primer, zadovoljava potrebe najkritičnijih procesa proizvodnje amonijaka koji zahtevaju visoku temperaturu i visok pritisak. Asortiman obuhvata kotlove otpadne toplote, grejače procesnog gasa, parne bubnjeve i predgrejače dovodne vode kotla.

Postavljanje posebno projektovanog Alfa Laval Packinox izmenjivača toplote za dovodni tok/otpadni tok, pre konvertera vam može pomoći u optimizaciji sinteze amonijaka u vašem postrojenju.

Packinox podiže temperaturu dovodnog gasa pomoću viška toplote iz otpadne vode iz reaktora. U odnosu na konvencionalne dobošasto-cevaste tehnologije, Alfa Laval Packinox ne samo što nudi kapitalne uštede na instalacijama već takođe i smanjuje operativne i troškove održavanja kao i potrošnju energije.

Zahvaljujući svojoj kompaktnoj veličini i nenadmašnim sposobnostima prenosa toplote, Alfa Laval Compabloc, inovativni laserski zavareni izmenjivač toplote, može biti idealan izbor za upotrebu kao međufazni hladnjak kompresora kao i za iskorišćenje toplote na poziciji predgrejača i izmenjivača.

U odeljku za amine, Alfa Laval Compabloc, rastavljivi ili poluzavareni rastavljivi pločasti izmenjivači toplote mogu pomoći u povećanju energetske efikasnosti kod predgrejanja, izmenjivanja, ponovnog zagrevanja i kondenzovanja. Male zapremine zadržavanja smanjuju i potrebnu količinu amina kao i degradaciju amina.

Alfa Laval sadrži širok asortiman opreme za upotrebu u komunalnim delovima postrojenja, uključujući opremu za tretman otpadne vode i separatore velike brzine za čišćenje ulja za podmazivanje.