2024-03-06 Product news

Servisni ugovor kompanije Alfa Laval pomaže u smanjenju potrošnje dizel goriva za najvećeg proizvođača bakra

Prilikom izgradnje velike solarne termoelektrane za velikog proizvođača bakra, čileanska energetska kompanija se obratila kompaniji Alfa Laval kako bi maksimalno povećala efikasnost prenosa toplote i osigurala uštedu energije u kritičnim koracima procesa elektrolitičke ekstrakcije rastvarača. Rezultat? Veliki zaptiveni pločasti izmenjivači toplote kompanije Alfa Laval, uz podršku  ugovorom o servisiranju kompanije Alfa Laval, koji pokriva prilagođena servisna rešenja koja poboljšavaju performanse postrojenja, obezbeđuju vreme rada i smanjuju upotrebu fosilnih goriva.

Zelenija rešenja za industriju rudarstva bakra

U Čileu, proizvođači energije vetra i sunca sada mogu da isporučuju struju po ceni koja je niža od cene fosilnih goriva. Zbog toga je energetska kompanija krenula u izgradnju i upravljanje velikom solarnom termoelektranom za rudarsku kompaniju. Rudarska kompanija sada koristi solarnu elektranu za zagrevanje 80% vode koja se koristi u procesima elektrolitičke ekstrakcije, koja u proizvodnji bakra važi za jedan od energetski najintenzivnijih procesa.

Da bi optimizovao ove procese, proizvođač bakra je odlučio da kupi velike Alfa Laval zaptivene izmenjivače toplote kako bi optimizovao efikasnost prenosa toplote i ponovo iskoristio višak toplote u procesu elektrolitičke ekstrakcije. Ovo doprinosi daljem smanjenju ugljičnog otiska postrojenja.

Cenimo saradnju sa partnerom sličnog mišljenja koji nam može pomoći da ostvarimo merljive uštede našim klijentima” – Rukovodilac projekta u čileanskoj energetskoj kompaniji.

Inženjerska stručnost optimizuje procese

Obezbeđivanje solarne toplotne energije u ogromnim razmerama zahteva pametan, pouzdan prenos toplote. Sa pokazanim inženjerskim znanjem i iskustvom, Alfa Laval je dizajnirao instalaciju sa optimalnim zaptivenim pločastim izmenjivačima toplote za proizvodnju visokokvalitetnih bakarnih katoda koje ispunjavaju zahteve kupaca. Pored optimizacije procesa, poboljšanja energetske efikasnosti i smanjenja operativnih troškova, ovi pouzdani izmenjivači toplote se lako instaliraju, konfigurišu, otvaraju za pregled i čiste.

Maksimalno produženje iskorišćenog vremena rada

Proizvođač bakra poseduje opremu kompanije Alfa Laval, a energetska kompanija je odgovorna za njen rad. Da bi poboljšala performanse tokom životnog ciklusa opreme i maksimalno produžila iskorišćeno vreme rada, rudarska kompanija je potpisala dvogodišnji ugovor o uslugama sa kompanijom Alfa Laval, uključujući ove usluge za kritične zaptivke pločastih izmenjivača toplote:

  • Revizija učinka kompanije Alfa Laval prilagođena je tako da uspostavlja i održava osnovne vrednosti učinka izmenjivača toplote, kao i da razvija plan preventivnog održavanja.
  • Usluge čišćenja kompanije Alfa Laval na osnovu rezultata revizije učinka za vraćanje površina izmenjivača toplote u optimalno stanje.
  • Rezervni delovi kompanije Alfa Laval kako bi se obezbedila dostupnost kritičnih originalnih rezervnih delova na licu mesta, čime se umanjuje vreme zastoja.
  • Remont kompanije Alfa Laval za pružanje bezbednog, efikasnog i kontinuiranog rada izmenjivača toplote.
  • Usluga ponovnog konstruisanja od strane kompanije Alfa Laval u cilju održavanja koraka sa promenama procesa ili kapaciteta, kao što je potreba za novim petljama za povrat toplote.

Pouzdani servisni partner

Pouzdanost je ključna za kontinuirani rad. Kompanija Alfa Laval se pokazala kao pouzdan partner koji može da obezbedi inženjersku stručnost, pouzdanu opremu i opsežne profesionalne usluge kako bi solarna termoelektrana uvek bila na mreži. Pružanje maksimalnog vremena rada sa obnovljivom energijom omogućava energetskoj kompaniji da doprinese profitabilnosti proizvođača bakra.

Uz ugovor o uslugama kompanije Alfa Laval, energetska kompanija može da se fokusira na svoju osnovnu delatnost i prepusti optimizaciju performansi izmenjivača toplote nama“, kaže Huan Merlo, viši menadžer eksterne prodaje u kompaniji Alfa Laval

Ugovor o uslugama kompanije Alfa Laval obezbedjuje klijentu pouzdanog partnera koji kontinuirano pomaže u poboljšanju efikasnosti prenosa toplote – sve sa manjim uticajem na životnu sredinu. Trošenje manje vremena na obavljanje administrativnih zadataka za održavanje direktno se pretvara u veću produktivnost i profitabilnost.

 

Oznake

Sve
sun-and-clouds-reflecting-SEE 640x360

Povećanje učinka sa Alfa Lavalovim portfoliom usluga 360°

Naš bogat portfolio usluga nudi sve usluge koje su vam potrebne da osigurate vrhunski učinak, maksimalnu funkcionalnost i efikasnost vaše Alfa Laval opreme tokom njenog radnog veka. Bićete mirni uz naš tim stručnjaka i dostupnost delova.

 Više o Alfa Laval 360° Portfoliu usluga

Brze cinjenice

Klijent
Čileanska energetska kompanija izabrana je kao partner za jednog od najvećih proizvođača bakra u zemlji. Čileanska energetska kompanija isporučuje velike sisteme za grejanje industrijskih procesa koji često koriste solarnu energiju kao primarni izvor energije i dizel, gas, biomasu ili drugo gorivo kao rezervni izvor energije.

Izazov
Smanjiti troškove goriva kupcu i osigurati maksimalno vreme rada i performanse kritičnih izmenjivača toplote kompanije Alfa Laval u solarnoj termoelektrani kompanije koja snabdeva strujom rudnik bakra.

Rešenje
Alfa Lavalov servisni Ugovor za kritične pločaste izmenjivače toplote +kako bi se obezbedilo maksimalno vreme rada i efikasnost prenosa toplote kroz optimizovane intervale čišćenja, održavanja i remonta.

Prednosti

  • Klijent može da se fokusira na svoj osnovni posao dok se oslanja na kompaniju Alfa Laval da obezbedi rad izmenjivača toplote
  • Optimizovan proces ekstrakcije bakra zahvaljujući Alfa Laval 360° service portfolio
  • Povećana profitabilnost kroz veću efikasnost prenosa toplote
  • Značajno smanjenje potrošnje goriva u procesu elektrolitičke ekstrakcije

Povezani sadržaj