2024-02-07 Product news

Membranska filtracija: pronalaženje blaga u prečišćavanju otpadnih voda

Opština u Norveškoj gleda na prečišćavanje otpadnih voda iz potpuno nove perspektive – sa snažnim fokusom na operativnu održivost i kao priliku za hvatanje važnih sirovina za ponovnu upotrebu i reciklažu.

Postrojenje za prečišćavanje Alvim u Sarpsborgu, 88 km južno od Osla, izgrađeno je osamdesetih godina prošlog veka i obrađuje kanalizaciju i otpadne vode iz opštine Sarpsborg i obližnjeg Åruma u Fredrikstadu.  

Rast stanovništva i tekući razvoj poslovanja, zajedno sa sve strožim propisima o prečišćavanju vode za borbu protiv porasta nivoa hranljivih materija u fjordu Oslo, podstakli su potrebu za budućim poboljšanjem postrojenja u pogledu kapaciteta i kvaliteta vode za ispuštanje – ali opštinske vlasti se tu nisu zaustavile. 

„Postrojenje za prečišćavanje Alvim postaće visokotehnološka ‘fabrika resursa’ koja ispunjava relevantne zahteve tretmana“, objašnjava portparol opštine Sarpsborg. „Otpadne vode više ne posmatramo kao problem, već kao sirovinu za oporavak resursa. Novo i unapređeno postrojenje za prečišćavanje Alvim neće samo čistiti kanalizaciju na bolji način. Takođe će nam omogućiti da optimizujemo recikliranje i ponovnu upotrebu ključnih elemenata, kao što su azot i fosfor, u korist ljudi, životinja i prirode. Takođe, oporavak vrednih resursa će se obaviti na bezbedniji način tako da se oni vrate u upotrebu za npr. đubriva.“ 

Opština Sarpsborg odlučila se za rešenje membranskog bioreaktora (MBR) sa membranama kompanije Alfa Laval. Kada bude završen, prošireni objekat će imati kapacitet od 105.000 ljudi, što je ekvivalentno prosečnom tretiranom protoku od 1.200 kubnih metara na sat. To će biti prvi veliki membranski bioreaktori (MBR) u Norveškoj i najveći na svetu, koristeći membransku tehnologiju kompanije Alfa Laval. 

„Zabrinutost zbog nivoa hranljivih materija u vodi koja se ispušta u fjord Oslo podstakla je promene u zakonodavstvu, a region se ozbiljno bavi prečišćavanjem otpadnih voda“, objašnjava Emmanuel Joncquez iz kompanije Alfa Laval, globalni tehnološki inženjer za primenu. „Odlučujući faktor za opštinu Sarpsborg bio je kvalitet efluenta na kraju procesa MBR – posebno u pogledu uklanjanja azota i fosfora.“

Održivost je bila ključni element, a da bi se to ostvarilo, nadograđeno postrojenje će imati nekoliko karakteristika, uključujući solarne panele, mikroelektranu i toplotnu pumpu. Postrojenje će takođe koristiti biogas za proizvodnju električne i toplotne energije. Pored toga, upotreba hemikalija će biti svedena na minimum, a vodna transportna infrastruktura će biti optimizovana. Cilj je da lokacija bude samodovoljna u energiji i toploti, sa bilo kakvim viškom koji se nudi obližnjim industrijama, kao što je daljinsko grejanje. „Jedan aspekt koji menja pravila igre odnosi se na uklanjanje fosfora iz otpadnih voda biološkim procesom, a ne hemijskim taloženjem“, kaže Emmanuel. 

„Razvićemo postrojenje za prečišćavanje Alvim kako bismo ispunili sve relevantne zahteve“, kaže portparol u opštini Sarpsborg. „U budućnosti, zahtevi za čišćenjem mikroplastike, ostataka lekova, pesticida i toksina iz životne sredine mogu postati stvarnost. Pored toga, veoma će biti važni i oporavak fosfora i azota, korišćenje energije bez fosilnih goriva u obliku biogasa, oporavak toplote u otpadnim vodama, kao i proizvodnja električne energije.“ 

U Evropi, Švajcarska se generalno smatra najnaprednijom zemljom u smislu odgovora politike na očuvanje kvaliteta vode, kaže Emmanuel. „Očekujemo da novi propisi EU stupe na snagu 2024. godine u pogledu uklanjanja mikrozagađivača. Dakle, ova saradnja sa Sarpsborgom daje nam važan uvid u to kako možemo da ponudimo najbolju dostupnu tehnologiju za suočavanje sa izazovom.“ 

Za završetak membranske filtracije u okviru nadogradnje i proširenja postrojenja izdvojeno je 8,2 miliona evra, a planirano je za 2027. godinu.

Oznake

Sve
Namnlös

Istaknute tehnologije

cleantech water savings

Čista voda

Membranski bioreaktor Alfa Laval omogućava opštini Sarpsborg da ispuni nove propise o kvalitetu vode u fjordu Oslo:  

  • Bez suspendovanih čvrstih materija 
  • 95 odsto uklanjanja fosfora u izlazu 
  • 75 odsto uklanjanja azota 

Povezani sadržaj