2023-11-15 Product news

LKH pumpa nadmašuje ostale

Obezbedite više radnog vremena i uštedu energije sa LKH pumpom sa praćenjem stanja. U potrazi za rešenjem za pumpe koje će zadovoljiti stroge zahteve novog sistema čišćenja na licu mesta (CIP) za primenu u ultrafiltraciji, američki proizvođač hrane obratio se kompaniji Alfa Laval. Alfa Laval LKH centrifugalne pumpe su se isticale kao jasan izbor na osnovu svoje kompaktne veličine, operativne efikasnosti, većeg protoka i mogućnosti pritiska, kao i mogućnosti praćenja stanja.


Viši higijenski standardi, veći protok i pritisci

U postrojenju za preradu, industrijske pumpe su prenosile tečnosti niskog viskoziteta za različite primene. Prilagođavanje višim higijenskim standardima i višim brzinama i pritiscima i bilo je ključno za pravilan rad novog CIP sistema. Za razliku od uporedivih higijenskih pumpi, pumpe LKH70 i LKH90 sa motorima od 100 KS (75 kW) lako podnose pritiske do 80 psi (5,5 bara) tj. 240 psi (16,5 bara).

 

Učinak, efikasnost pumpe i održivost

LKH pumpe su ispunile merila učinka proizvođača i zahteve efikasnosti pumpe. Uz to, zamenom 11 starijih pumpi energetski efikasnim LKH pumpama, proizvođač nastavlja da ostvaruje značajne uštede na svojim godišnjim troškovima komunalnih usluga usled smanjenja od 25 KS (18,5 kW) na svakoj pumpi. Alfa Laval pumpe poboljšavaju produktivnost i pomažu u optimizaciji sistema za rukovanje tečnostima – bezbedno, pouzdano i održivo.

 

Kompaktan otisak koji štedi prostor

Minimiziranje upotrebe podnog prostora je takođe bio ključni kriterijum za izbor LKH pumpi sa C-orijentisanim, blisko spojenim dizajnom. Za razliku od ekvivalentnih pumpi na bazi u uporedivim veličinama, LKH pumpe značajno smanjuju potreban prostor.

 

Praćenje u realnom vremenu i predviđanje održavanja pumpe

Opremljene Alfa Laval monitorima stanja, LKH pumpe imaju senzore koji prate temperaturu i vibracije u realnom vremenu pomoću Bluetooth veze. Operateri se upozoravaju ako se prekorače unapred podešeni pragovi temperature ili vibracija. Ovi podaci pomažu operaterima da donesu informisane odluke o održavanju, obezbeđujući vreme rada bez kvarova i smanjujući troškove sprečavanjem neplaniranih zastoja. Praćenje stanja radi od prvog dana instalacije, a proizvođač je zadovoljan učinkom pumpe.

Izazovi procesa zahtevaju inovativna rešenja. Obratite se svom lokalnom Alfa Laval distributeru za visoko kvalifikovanu uslugu i podršku za vašu opremu za rukovanje tečnostima – od dimenzionisanja, odabira, inženjeringa do postprodajnih usluga.

 

 

 

 

Oznake

Sve

Povezani sadržaj