2023-09-05 Product news

Alfa Laval ide korak dalje ka pametnim pumpama

Alfa Laval predstavlja novi softver za praćenje stanja sa ugrađenom analitikom. Primenom veštačke inteligencije, novi softver Alfa Laval Analytics za onlajn praćenje stanja pomaže higijenskim industrijama da spreče neplanirane zastoje, produžava vek trajanja vrednih sredstava i doprinosi ostvarivanju ciljeva održivosti.

“Ovo je veliki korak za higijenske industrije. Naše novo rešenje Alfa Laval Analytics detektuje potencijalne kvarove mašina pre nego što se dese i pomaže pri utvrđivanju glavnog uzroka. U bliskoj saradnji sa našim kupcima razvili smo pouzdano rešenje koje se lako koristi, koje vam donosi mir i zbog kojeg oprema uvek ima maksimalan učinak", kaže Torsten Pedersen, šef Konekcija i praćenja u okviru Rukovanja fluidima kompanije Alfa Laval.

Alfa Laval Analytics je funkcija koja dodaje vrednost, a može se koristiti za sve nove i postojeće instalacije pumpi Alfa Laval. Ovo rešenje podrazumeva jednogodišnju pretplatu, uključujući onlajn instalaciju, obuku za korišćenje komandne table i stalnu podršku.

Uz vas 24/7

Alfa Laval Analytics non-stop prikuplja i analizira podatke o vibracijama pumpi. Rešenje zasnovano na veštačkoj inteligenciji je razvijeno kako bi operateri i rukovodioci postrojenja mogli da budu mirni. Analytics pruža jasan i intuitivan pregled ispravnosti opreme putem jednostavne komandne table. Zelena znači da je sve u redu, žuta da treba obratiti pažnju, narandžasta podrazumeva upozorenje, a crvena zahteva hitnu intervenciju.

“Sa bilo kog mesta i u svako doba, operateri i rukovodioci postrojenja mogu uvek proveriti njegovo stanje. Potrebno je samo pogledati komandnu tablu u aplikaciji kako bi proverili ispravnost pumpi i preduzeli potrebne mere za sprečavanje skupog zastoja”, kaže Torsten Pedersen.

On objašnjava da Analytics ne detektuje samo kvarove, već i utvrđuje verovatne uzroke problema, koji mogu da se odnose npr. na nepravilno poravnanje instalacije pumpi, potencijalna unapređenja procesa ili mehaničke kvarove.

“Dijagnostičke sposobnosti alata Analytics značajno olakšavaju operaterima i tehničarima da brzo lociraju problem i poprave ga pre nastanka oštećenja. Kada se koristi alat Analytics, možemo čak i da produžimo garanciju na opremu ako se pumpe stalno prate i ako se primene preporuke za pregled i popravke”, kaže Torsten Pedersen.

Omogućavanje prediktivnog održavanja

Zahvaljujući tome što može da predvidi kvarove i identifikuje delove koje treba popraviti ili zameniti, alat Analytics otvara mogućnost primene strategija prediktivnog održavanja kojima se eliminišu dodatni troškovi i sprečavaju neplanirani zastoji.

Alat Analytics istovremeno podržava agendu održivosti tako što postrojenjima omogućava da urade više sa manje sredstava. Održavajući stalan besprekoran rad opreme alat Analytics povećava energetsku efikasnost i doprinosi smanjenju emisije ugljenika.

Alfa Laval Analytics je digitalno bezbedno rešenje. Svi podaci se prenose preko mobilne mreže i nije potrebno povezivanje sa internetom postrojenja.

Analytics je deo programa Povezanih usluga kompanije Alfa Laval. Nove usluge se stalno dodaju kako bi se iskoristio potencijal tehnologija industrije 4.0.

Tehničko podešavanje alata Alfa Laval Analytics

  • Alat Analytics se omogućava putem mrežnog prolaza CM Connect i dostupan je uz pretplatu na 12 meseci.
  • Instalacija i puštanje u rad su jednostavni, a obavljaju se pomoću aplikacije koja usmerava korisnika putem jednostavnih koraka.
  • Pretplata podrazumeva pristup komandnoj tabli, obaveštenja sa preporučenim merama i podršku kompanije Alfa Laval.

Alfa Laval Analytics

Oznake

Sve
Analytics Monitor

        

Povezani sadržaj