2022-01-25 Product news

Osigurajte proizvodnju sira sa 100% pokrivenosti čišćenja teško dostupnih mesta rezervoara

Da bi povećala proizvodnju sira povećanjem prijema mleka, velika skandinavska mlekara se obratila Beritech Grupi, iskusnom proizvođaču rezervoara i sistema. Cilj je bio da se garantuje potpuna pokrivenost čišćenja za dva nova silosa za sirovo mleko visoka 30 metara sa mešalicama postavljenim na dnu.

Beritech je preporučio Alfa Laval uređaje za čišćenje koji se postavljaju na vrh rezervoara zajedno sa Alfa Laval PlusClean® mlaznicama za čišćenje sa širokim centralnim prorezima za snažno čišćenje teško dostupnih mesta rezervoara. PlusClean garantuje 100% pokrivenosti za čišćenje rezervoara, do 80% uštede u troškovima za vodu i sredstva za čišćenje, bez kontaminacije proizvoda.

 

Viši stepen higijene

Da bi se osigurala bezbednost hrane i da ne bi došlo do kontaminacije proizvoda u rezervoarima za prijem mleka, Beritech je preporučio Alfa Laval uređaje za čišćenje koji se postavljaju na vrh rezervoara i PlusClean mlaznice za čišćennje. PlusClean čisti teško dostupna mesta ispod lopatica mešalice, gde čišćenje direktnim raspršivanjem iz uređaja na vrhu rezervoara nije moguće, iako se indirektno vlaže teško dostupne površine.

„Potpuna pokrivenost čišćenja i značajna ušteda bez kontaminacije proizvoda. To je prava vrednost za kupca“, kaže Bent Larsen, izvršni direktor Beritech Grupe. „Uvek nastojimo da optimizujemo procese za klijente, povećamo produktivnost i osiguramo bezbednost i kvalitet hrane.“

 

Eliminisanje rizika od kontaminacije

Mlekara je ranije morala da napravi kompromis u pogledu svojih higijenskih standarda i ciljeva održivosti kako bi obezbedila dovoljnu pokrivenost čišćenja koristeći uređaje za čišćenje rezervoara koji su bili potpuno potopljeni u proizvod. To je značilo ugrožavanje održivosti jer ovi uređaji za čišćenje zahtevaju rad pri visokim brzinama protoka. Pored toga, nisu u potpunosti drenažni ili samočisteći, što predstavlja rizik od začepljenja i stvaranja novih teško dostupnih mesta. Štaviše, održavanje ovih uređaja zahteva ulazak servisera u rezervoar.

 

Nasuprot tome, PlusClean zajedno sa uređajem za čišćenje koji se postavlja na vrh rezervoara obezbeđuje 100% pokrivenosti čišćenja. Dizajnirana da čisti teško dostupna mesta koja drugi uređaji za čišćenje rezervoara propuštaju, mlaznica za čišćenje osigurava da na površinama ispod lopatica mešalice ne ostanu ostaci ili mikrobi. Za razliku od održavanja statičkih raspršivača i rotacionih glava za raspršivanje, PlusClean je integrisan u zidove ili dno rezervoara i nema pokretnih delova unutar rezervoara. Održavanje se obavlja van rezervoara.

 

 

Higijena bez brige sa proverom čišćenja

Da bi se potvrdili higijenski uslovi procesa nakon čišćenja, mlekara je sprovela testiranje briseva da bi potvrdila čišćenje rezervoara. Rezultati testiranja su potvrdili da nije bilo zagađivača ili nakupljanja biofilma na zadnjim stranama lopatica mešalice.

 

Brže i preciznije čišćenje rezervoara. Dva minuta svakog glavnog CIP ciklusa je sve što je potrebno da PlusClean-ov namenski ventilator za raspršivanje velikog dometa ukloni sve zagađivače sa poleđine lopatica mešalice. Dok se lopatice rotiraju pri 40% uobičajene radne brzine, mlaznice za čišćenje obavljaju svoj posao i udaraju donji deo lopatica direktnim jakim mlazom.

 

„Potpuna pokrivenost čišćenja i značajna ušteda bez kontaminacije proizvoda. To je prava vrednost za kupca.“ Bent Larsen, CEO, Beritech Grupa, ovlašćeni servisni partner Alfa Laval-a.

 

Ušteda vode i sredstava za čišćenje do 80%

Pošto ventilator za raspršivanje snažno gađa teško dostupna mesta u kratkom vremenskom periodu, troši se vrlo malo vode i sredstva za čišćenje. U poređenju sa tehnologijama statičkih raspršivača i rotacionih glava za raspršivanje, Alfa Laval PlusClean mlaznica za čišćenje smanjuje potrošnju vode i sredstva za čišćenje do 80% zahvaljujući optimizovanom radnom pritisku i protoku. Ova ušteda pomaže mlekari da postigne svoje ciljeve održivosti.

 

Brzo isplativa investicija, niski ukupni troškovi vlasništva

 

Niski kapitalni troškovi, niski operativni troškovi i niski zahtevi za održavanje obezbeđuju brz povrat ulaganja. I posle više od 1.000 aktivacija, PlusClean nastavlja da osigurava bezbednost procesa i proizvoda i da povećava produktivnost na proizvodnim linijama mlekare.

 

Oznake

Sve

Povezani sadržaj