2022-07-19 Product news

Optimizacija procesa proizvodnje bezalkoholnog piva

Potrošači sve više biraju napitke sa 0,0% alkohola; ovaj trend je posebno popularan među milenijalcima koji imaju razvijenu svest o zdravlju. Prema predviđanjima, globalno tržište bezalkoholnog piva će se povećati po kombinovanoj godišnjoj stopi rasta (CAGR) za 8,1%, dostižući iznos od 35,6 milijardi dolara do 2030. godine.

Alfa Laval Revos™ sistem za koncentraciju napitaka uz mogućnost dealkoholizacije i dearomatizacije je lak, ekonomičan i ekološki prihvatljiv proces koji potrošačima daje ono što im je potrebno: pivo odličnog ukusa sa 0,0% alkohola, vino i sajdere iz koncentrata. Softverski dodaci za dealkoholizaciju (0,5% ili 0,05% ABV) i dearomatizaciju napitaka (neutralni rastvor za tvrdi seltzer) su dodaci osnovnoj Alfa Laval Revos tehnologiji za proizvodnju koncentrovanog piva.

Optimalan kvalitet proizvoda koji koristi manje vode

Kroz vodeću tehnologija zadržavanja i uklanjanja arome, Revos sistem za izradu koncentrata napitaka koristi visok radni pritisak (120 bara), čime se smanjuje nivo vode za dijafiltraciju koja je potrebna za dealkoholizaciju ili dearomatizaciju. Sistem može da vrši dealkoholoizaciju, proizvodi rastvor za tvrdi seltzer ili istovremeno vrši oba procesa.

 • Dealkoholizacija za vrhunsko zadržavanje arome u bezalkoholnim pivima
 • Dearomatizacija za etanol-vodeni rastvor visoke čistoće za tvrdi seltzer

U čemu je tajna? Čvrsta membranska struktura pora koja odvaja etanol od jedinjenja arome. Ovo poboljšava kvalitet proizvoda i smanjuje operativne troškove. Standardni Revos sistem za koncentraciju je konfigurisan za serijsku proizvodju, ali se takođe može konfigurisati i za kontinuiranu proizvodnju.

Postizanje ciljeva održivosti

Za prevoz koncentrata piva ili koncentrata bezalkoholnog piva umesto standardnog piva visoke gravitacije, na primer, potreban je manji broj tankera za transport, za otprilike 65%. Takođe smanjuje se i emisija ugljen-dioksida, kao i operativni troškovi i troškovi goriva. Pored poboljšanja održivosti lanca snabdevanja, opcije za dealkoholizaciju i dearomatizaciju napitaka, primenom Revos sistema za koncentraciju smanjuje se upotreba količine vode za dijafiltraciju jer visoki pritisci održavaju protok membrane u Revos sistemu za koncentraciju.

Prednosti Revos sistema za koncentraciju

Ključne stvari koje se odnose na Revos sistem za koncentraciju napitaka i njihovu dealkoholizaciju i dearomatizaciju su:

 • Minimizirani zahtevi za razblaživanje – Viši radni pritisci smanjuju potrebu za razblaživanjem za druge membranske procese.
 • Brža proizvodnja – Proces dealkoholizacije traje kraće jer se dodaje minimalna količina vode. Ovo ubrzava proizvodnju i istovremeno smanjuje troškove energije i vode.
 • Veći prinosi – Veća produktivnost pri proizvodnji etanolnih baza sa više od 20% zapreminskog alkohola (ABV) pošto viši radni pritisci povećavaju granicu koncentracije koja često zahteva dodavanje vode na kraju procesa.

 

Prednosti dealkoholizacije

Dealkoholizacija omogućava vrhunsko zadržavanje ukusa i arome. Zadržavanje arome u Revos sistemu za proizvodnju bezalkoholnog i dealkoholizovanog piva i napitaka je izuzetno (pogledajte grafikon iznad). U poređenju sa termičkim procesima, Revos pruža:

 

 • izuzetnu sposobnost zadržavanja viših alkohola u proizvodima u odnosu < 0,5% i < 0,05%
 • bolje zadržavanje estara na nivou od 0,5% i 0,05%.
 • izuzetan nivo arome na nivou od 0,5%.
 • bolje zadržavanje arome u poređenju sa termičkim metodama na nivou od 0,0%

 

Prednosti dearomatizacije

Proizvodnja neutralne sladne baze zahteva efikasno uklanjanje arome. Zahvaljujući višem radnom pritisku, Alfa Laval Revos sistem za proizvodnju koncentrovanih napitaka efikasno uklanja arome jedinjenja uz minimalno razblaživanje, koristeći mnogo manje vode u odnosu na druge membranske tehnologije, uz održavanje određenog protoka membrane.

Dearomatizacija:

 • Uklanja visok nivo arome iz fermentisanih baznih tečnosti, uključujući acetaldehid, izoamil acetat, izoamil i izobutil alkohol
 • Poboljšava uklanjanje etil acetata i n-propanola
 • Rezultat je etanol-vodena baza visoke čistoće za tvrde seltzere

 

Revos sistem za koncentraciju napitaka vam može pomoći da ostvarite veću zaradu od prodaje bezalkoholnih pića, uz uštedu novca za pivo i napitke koji dolaze u koncentratima.Možete se osloniti na ekonomičan Alfa Laval Revos sistem za koncentraciju napitaka, dealkoholizaciju i dearomatizaciju piva i alkoholnih pića.

 

Oznake

Sve

Povezani sadržaj