2022-12-19 Product news

Alfa Laval će biti tehnološki partner za prvi projekat na svetu koji će demonstrirati end-to-end (celovito) hvatanje ugljenika na brodu u velikom obimu

Alfa Laval će biti tehnološki partner u zajedničkom projektu koji su pokrenuli Globalni centar za pomorsku dekarbonizaciju (GCMD), Klimatska inicijativa za naftu i gas (OGCI) i Stena Bulk, kako bi istražili hvatanje, skladištenje i istovar ugljen-dioksida na brodu. (CO2). Alfa Laval će u projekat uneti tehnološku i inženjersku ekspertizu kako bi pomogao u razumevanju izazova i mogućnosti primene tehnologije za hvatanje ugljenika na brodovima. Ovaj projekat će biti još jedan veliki korak ka Alfa Lavalovom planu dekarbonizacije.

 

Alfa Laval je ponosan na partnerstvo sa Globalnim centrom za pomorsku dekarbonizaciju (GCMD), Klimatskom inicijativom za naftu i gas (OGCI), Stenom Bulk i drugim vodećim igračima iz energetske i pomorske industrije, da pokrenu dvogodišnji projekat za demonstriranje hvatanja ugljenika na brodu u velikom obimu. Projekat ReMarCCAbLE (Realizacija pomorskog hvatanja ugljenika kako bi se demonstrirala sposobnost smanjenja emisija) je prvi projekat na svetu koji ima za cilj demonstriranje end-to-end brodskog hvatanja ugljenika u velikim obimima. Sedmočlani konzorcijum će testirati jedinicu za hvatanje ugljenika na brodu Stena Bulk MR tankera kako bi procenio operativne izazove na brodu na moru i identifikovao potencijalne mere smanjenja troškova za buduće komercijalne primene. Uspeh projekta ReMarCCAbLE ima potencijal da ubrza komercijalnu primenu tehnologije za hvatanje ugljenika na brodu do 2026. godine.

Profesor Lin Lo (Lynn Loo), izvršni direktor GCMD-a, kaže: „GCMD je ponosan što saziva snažnu grupu zainteresovanih strana da isproba jedno od srednjoročnih rešenja potrebnih da se pomogne pomorskom sektoru da se dekarbonizira. Projekat ReMarCCAbLE je u skladu sa ciljevima GCMD-a da se smanje barijere za usvajanje kako bi međunarodni transport mogao da ispuni ili premaši ciljeve za smanjenje emisija gasova sataklene bašte Međunarodne pomorske organizacije (IMO) za 2030. i 2050. godinu.

Korak dalje ka dekarbonizaciji

Alfa Laval je u prošlosti bio deo projekata i studija testiranja hvatanja ugljenika, a projekat ReMarCCAbLE će pomoći u daljem širenju svog znanja u ovoj oblasti. Kao deo ovog prestižnog projekta, Alfa Laval ima za cilj da istraži potencijal tehnologije da ispuni ciljeve dekarbonizacije, proceni validnost tehničkih pretpostavki napravljenih tokom studije izvodljivosti koju je uradio konzorcijum, i analizira izazove integracije i rada ugradnje i pokretanja tehnologije tokom plovidbe.

Samer Kalra (Sameer Kalra), predsednik Sektora za pomorstvo u Alfa Lavalu, kaže: „Pošto će za proizvodnju goriva sa nultim sadržajem ugljenika biti potrebno neko vreme, vidimo da je hvatanje ugljenika u kombinaciji sa gorivima sa niskim sadržajem ugljenika jedan od potencijalnih puteva koji će pomoći brodskoj industriji da se kreće do net zero budućnosti. Ovo partnerstvo je stoga odlična prilika za razvoj ovakvog rešenja. Želimo da procenimo komercijalne i ekološke implikacije, kao i da identifikujemo izazove i mogućnosti u primeni sistema za hvatanje ugljenika na brodu. Nalazi će pomoći u razvoju tehnologije u velikom obimu".

Idealan tehnološki partner

Projekat ReMarCCAbLE je jedan od mnogih Alfa Laval projekata sa održivošću u fokusu. Koristeći svoje tehničko znanje u upravljanju toplotom i tehnologiji za smanjenje emisija, Alfa Laval će igrati vitalnu ulogu u olakšavanju ovog projekta za hvatanje ugljenika na brodu. Projekat je podeljen u tri faze. Već od prve faze projekta, Alfa Laval će biti ključni saradnik u projektovanju, inženjeringu, testiranju i instaliranju rešenja na MR tankeru. Ne samo da će Alfa Laval podržati projekat svojim tehnološkim iskustvom u ovoj oblasti, već će Alfa Laval centar za testiranje i obuku učiniti dostupnim za testiranje instalacije za hvatanje ugljenika i pružanje obuke posadi pre nego što se one instaliraju na brod.

„Za nas se radi o tome da budemo na čelu u evoluciji novih održivih tehnologija i da podržimo njihov razvoj u ekološko i ekonomski održivo rešenje koje može koristiti našim klijentima“, kaže Samer. „Dekarbonizacija pomorske industrije zahteva širok spektar tehnologija za smanjenje emisija pored prelaska na zelena goriva. Želimo da olakšamo razvoj takvih tehnologija i pomognemo u smanjenju ugljeničnog otiska plovila".

Da biste saznali više o Alfa Lavalovom putu ka održivom transportu, posetite www.alfalaval.com/marine

 

 

Stena Bulk ship carbon capture with Alfa Laval

Povezani sadržaj