2021-01-12 Product news

Novi Alfa Laval bežični sistem CM za praćenje stanja znatno povećava radno vreme

Uz Industry 4.0 koji olakšava poboljšanje operativne efikasnosti i sa bežičnom mobilnom konekcijom, Alfa Laval u svoj portfolio proizvoda za detekciju i kontrolu uvodi Alfa Laval CM, sistem za praćenje stanja rotirajuće opreme. Novi sistem CM predstavlja još jedan korak unapred na putovanju digitalnih transformacija na kojem je Alfa Laval pionir zajedno sa kupcima kako bi iskoristili moć digitalnih podataka u industrijama sa higijenskim procesima.

Alfa Laval CM prati radno stanje rotirajuće opreme kao što su pumpe, mešači i agitatori koji se koriste u okruženjima higijenskih procesa. Kompaktan, jednostavan za upotrebu i instalaciju, prati vibracije, temperaturu i ukupno vreme rada opreme – tri najčešće korišćenih parametara za detekciju i dijagnozu kvarova opreme. Na ovaj način se proizvođačima u industriji mleka i mlečnih proizvoda, prehrambenoj industriji, industriji pića, proizvoda za domaćinstvo i farmaceutskoj industriji omogućava zaštita kritičnih sredstava, obezbeđuje pogonsko vreme procesa, povećava bezbednost radnika, smanjuju troškovi održavanja i prednost u odnosu na konkurenciju.

„Digitalizacija brzo napreduje. Da bi zadržale svoju konkurentnost jasno je da industrije sa higijenskim procesima moraju ići u korak sa novinama,“ kaže Džon Voker, portfolio menadžer, Pumpe, Alfa Laval. „Uz sistem CM, Alfa Laval preduzima odlučujući korak ka Industry 4.0 i tesno sarađuje sa kupcima kako bi razvio odgovarajuća napredna rešenja za konekciju i dalje unapredi iskustvo kupaca.“

Ključna prednost sistema Alfa Laval CM su senzori opreme koji prenose podatke na povezani kompatibilni mobilni uređaj u cilju analize prediktivnog održavanja čime se olakšava donošenje odluka uz naprednu dijagnostiku kao što je praćenje trendova. Osoblje za održavanje može proveravati vibracije i temperaturu opreme – ili putem vizuelnog obaveštenja na LED indikatoru na uređaju za praćenje ili putem intuitivne mobilne aplikacije na povezanom iOS ili Android uređaju u krugu od 20 metara tokom periodične kontrole.

Podaci o vibracijama iz analize trendova i FFT (brza Furijeova transformacija) olakšavaju dijagnostiku kvarova. Takođe omogućavaju operaterima da sistem CM koriste za donošenje informacijama potkrepljenih odluka kako bi zakazali održavanje i prekid procesa na osnovu praktičnih podataka pored stvarnog vremena rada i vremena sledećeg servisa. U suštini, sistem CM doprinosi zaštiti imovine, povećava bezbednost radnika, maksimalno smanjuje neplanirane zastoje, maksimalno povećava efikasnost postrojenja i smanjuje ukupne troškove vlasništva.

Sistem CM je prvobitno bio optimizovan za upotrebu sa klipnim pumpama Alfa Laval SX i SRU, a adaptacijom proizvoda isti može da prati drugu rotirajuću opremu.

Ovde saznajte više o sistemu Alfa Laval CM i igrajte važnu ulogu na ovom uzbudljivom putovanju digitalne transformacije.

Istražite sistem Alfa Laval CM

Ovo je Alfa Laval 

Alfa Laval je aktivan u oblasti energetike, pomorstva, hrane i vode gde nudi svoju stručnost, proizvode i usluge raznim industrijama u oko 100 zemalja. Kompanija je posvećena optimizaciji procesa kreirajući odgovoran rast i podstičući napredak – uvek se više zalaže kako bi pružila podršku kupcima da ostvare svoje poslovne i ciljeve održivosti.

Inovativne tehnologije kompanije Alfa Laval su posvećene prečišćavanju, rafiniranju i ponovnom iskorišćenju materijala promovišući odgovornije korišćenje prirodnih resursa. Oni doprinose većoj energetskoj efikasnosti i iskorišćenju toplote, boljoj obradi vode i smanjenju emisija. Zbog toga kompanija Alfa Laval ne ubrzava samo uspeh svojim kupcima, već i ljudima i planeti. Čini svet boljim svakog dana. Sve se svodi na Advancing betterTM.

Alfa Laval ima 17.500 zaposlenih. Godišnja prodaja u 2019. je iznosila 46,5 milijardi SEK (oko 4,4 milijarde EUR). Ova kompanija se nalazi na listi Nasdaq OMX.

 

 

Povezani sadržaj